Österbotten är ett gott exempel för hela Europa

Riksdagsledamot Christina Gestrin besöker 9-10.3 Österbotten, som en del av hennes EU-valkampanj. Som värd för besöket fungerar riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

– Det är dags för EU att blicka framåt och främja skapandet av nya jobb. Därför är det positivt att man i år firar familjejordbrukets år i EU. Närproducerad mat och lokala energilösningar skapar lokala arbetsplatser samtidigt som det bidrar till att förbättra hela EU:s ekonomi, konstaterar riksdagsledamot Christina Gestrin, som kandiderar i Europaparlamentsvalet för SFP. Gestrin är imponerad av Österbottens framgångsrika satsning på lokala energilösningar och närproducerad mat. Aktivt lokalt och regionalt engagemang har resulterat i lägre arbetslöshetssiffror än i många andra finländska regioner.

– Österbotten är föregångare i att utveckla miljöteknologiska lösningar och bioekonomi. Miljöteknologisektorn har vuxit starkt under de senaste åren och den utgör idag en viktig del av Finlands export. I Europaparlamentet vill jag lyfta fram det framgångsrika Österbottniska exemplet. Det Österbottniska kunnande inom trädgårds- och jordbruksbranschen, förnybar energi samt miljöteknologi är exempel på framtidsorienterad företagasamhet vars positiva verkningar sträcker sig långt utanför den egna regionen, fortsätter Gestrin.

– Det gäller att tänka i nya banor för att få fart på ekonomin i Finland och Europa. Österbotten är ett landskap som också ur ett Europeiskt perspektiv sett är en modell för hur man kan skapa sysselsättning genom nytänkande, konstaterar riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

Christina Gestrin ordnar 10.3 kl. 17 ett seminarium ”Grön tillväxt skapar jobb och välfärd” i hotell Vallonia i Korsholm. I seminariet deltar justitieminister Anna-Maja Henriksson, marknadsföringsdirektör Robert Olander från Teknologicentrum Merinova samt Wärtsilä Finland Ab:s VD Stefan Damlin. Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos modererar kvällen.

Tillställningen är öppen för allmänheten och medierna.

För mer information kontaktaChristina Gestrin Riksdagsledamot, tfn 050511 3121 Ulla-Maj Wideroos Riksdagsledamot, tfn 050 511 3141

Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Riksdagsledamot Mikaela Nylander är mycket oroad över planerna att stänga flera av skatteförvaltningens servicepunkter.

Läs föregående artikel

Ett jämställt EU?

Borgarsdóttir Sandelin, Böling och Gestrin lyfter upp behovet att diskutera hur jämställt EU.

Läs följande artikel