Nylund kräver ändring i energibeskattningen

Dagens läge förvränger konkurrensen genom att små och stora producenter inte behandlas lika.

Riksdagsledamot Mats Nylund har lämnat in ett lagförslag om att självriskandelen för energiintensiv industri inklusive växthusodling ska sänkas från 50 000 euro till 10 000 euro och att andelen som återbärs ska sänkas från 85 procent till 80 procent.

– Ändringen av energibeskattningen år 2010 slog hårt mot växthusnäringen, då skatten på elström höjdes. Växthusodlingarna är ofta mindre familjeföretag och därför kommer de inte över gränsen för självrisken, säger Nylund.

Dagens läge förvränger konkurrensen genom att små och stora producenter inte behandlas lika. Genom en sänkning av självriskandelen skulle fler företag få skatteåterbäring. Nylunds förslag skulle inte öka på statens utgifter då lagförslaget föreslår att den överstigande delen ska återbäras till 80 procent.

– Det är lagstiftarens ansvar att inte förstöra konkurrenskraften i växthusnäringen med överhöga energiskatter, ifall vi vill ha kvar inhemska grönsaker. Konsumenterna vill ha rena, inhemska tomater och gurkor, vi behöver arbetsplatser ute på landsbygden och en rättvisare energibeskattning stöder de målen, avslutar Nylund.

En ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors är orealistisk

Thomas Blomqvist: Problemen kan lösas med dubbla spår.

Läs föregående artikel

Halla-ahos språkhat

Halla-aho uppmanar folk att rösta för att SFP skall falla ur parlamentet.

Läs följande artikel