Nylund vill ha besked om vad regeringen tänker göra åt vargen

Nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord.

Riksdagsledamot Mats Nylund kräver besked om vad regeringen tänker göra för att få bukt med den växande vargstammen i västra Finland.

− För första gången sedan 1800-talet finns det bofasta vargflockar i västra Finland. Vargarna gör gårdsbesök flera gånger i veckan, säger Mats Nylund.

Nylund påpekade att vargar strövar över till exempel daghemsgårdar. Föräldrar vågar inte låta bebisar sova eller större barn leka ute och folk vågar inte motionera i skogen. Kommunerna måste ordna skolskjuts och bönderna fasar för betessäsongen.

− Vad tänker regeringen för att få bukt med vargarna som rör sig i befolkade områden? Hur mycket skyddsjakt ska tillåtas? 

Frågan var riktad till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä från Centern. Leppä medgav att det måste finnas tillräckliga möjligheter att kunna ingripa mot aggressiva och hotfulla vargar som inte längre är skygga.

− Ministern verkade ta frågan på allvar, men nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord, säger Nylund.

Bristande förtroende gör en förnuftig vårdreform omöjlig

Riksdagens förvaltningsutskott har givit sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening.

Läs föregående artikel

Henriksson: Finland måste slå vakt om rättsstaten i asylfrågor

Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylfrågor efter 2015.

Läs följande artikel