Henriksson och Blomqvist: Sysselsättningen ska vara i fokus

SFP:s ministrar, justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte Karleby igår och träffade bland annat representanter för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och Karleby stad.

– I Mellersta Österbotten har Soite redan förenat specialsjukvård, socialvård och hälsovård under ett och samma tak. Jag är glad över att regeringen fattat beslut som innebär att verksamheten på Centralsjukhuset i Karleby kan fortsätta obehindrat. De tidigare farhågorna om att bland annat kirurgin skulle drabbas hårt, har nu motats i grind, säger Anna-Maja Henriksson.

– Vårdreformen kommer och i Mellersta Österbotten är man nu väl förberedda, säger Henriksson. 

Hon betonar att Kronobyborna också i framtiden obehindrat ska kunna få sin specialsjukvård i Karleby. 

Under sitt besök diskuterade ministrarna också regeringens arbete under den första halvan av regeringsperioden. 

– Med facit på hand har vi lyckats mycket bra både som regering och som parti. Det går inte att sticka under stol med att coronakrisen försvårat arbetet med regeringsprogrammet, men vi har redan lyckats förverkliga flera av de planerade åtgärderna, säger Henriksson.

– Bland annat har vi sänkt industrins elskatt till miniminivå, tryggat fulljour för Vasa centralsjukhus, sett till att Svenska teatern blir nationell huvudscen, sett till att de  språkliga rättigheterna nu beaktas bättre i förslaget till social- och hälsovårdsreform samt påbörjat arbetet med den förnyade nationalspråkstrategin. För att inte tala om många viktiga infrastrukturprojekt runtom i landet, fortsätter Henriksson. 

Sysselsättningen ska vara i fokus

Inför den kommande halvtidsrian poängterar Henriksson och Blomqvist vikten av att uppnå de sysselsättningsmål som regeringen fastslagit.

– Vi har sagt att vi ska fatta beslut för att nå upp till 80 000 nya arbetstillfällen. Beslutet om avskaffande av pensionsslussen i december var viktigt . Det var ett centralt steg, men nu behövs en fortsättning för att målet ska nås, säger Blomqvist.

– Nu är det viktigt att alla tänkbara förslag hålls på bordet och inte utesluts på förhand.  En ordentlig höjning av hushållsavdraget är en av de åtgärder vi ännu måste granska noggrannare. Här är det viktigt att också utvärdera erfarenheterna från vårt västra grannland Sverige, säger Henriksson.

På grund av coronakrisen ökade arbetslösheten i Finland. I november 2020 fanns det 27 000 fler arbetslösa i landet jämfört med året innan. 

– Trots att Finlands ekonomi klarat coronakrisen bättre än många andra länder, är det viktigt att inse hur stor effekt krisen har på våra företag och arbetsplatser. Regeringen kommer att göra sitt yttersta för att vi ska klara oss ur detta helskinnade, säger Blomqvist.

 

Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

Många grova fall av mobbning och våld bland unga har uppdagats sedan hösten och detta har varit ett hett diskussionsämne. Bland annat till följd av detta lanserade undervisnings- och kulturministeriet idag tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet och social- hälsovårdsministeriet ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter.

Läs föregående artikel

Silja Borgarsdóttir Sandelin blir justitieminister Henrikssons finanspolitiska specialmedarbetare

Justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har kallat politices magister Silja Borgarsdóttir Sandelin till sin finanspolitiska specialmedarbetare.

Läs följande artikel