Ollikainen: Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt

Riksdagen förde idag en debatt om statsrådets redogörelse för utvecklande av bostadspolitiken för perioden 2021–2028. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av en bostadsmarknad som beaktar den allmänna samhällsutvecklingen och människors olika behov.

– Debatten om bostadspolitik kommer i en tid då krig pågår i Ukraina och vi påminns om de saker som är riktigt viktiga, friheten och tryggheten i att bo i det land och på den ort man vill. Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt, och alla ska ha tillgång till skäligt boende till rimliga kostnader. Samtidigt måste man vara försiktig med åtgärder som menar väl men som kan ha en hämmande effekt på marknaden. Till exempel ARA-stöden varierar enligt kommungränser medan priserna för byggande inte gör det, säger Ollikainen. 

I den bostadspolitiska redogörelsen presenteras mål och lösningar till de utmaningar som gäller boende. Syftet är att göra bostadspolitiken mer långsiktig, och i redogörelsen fastställs även statens roll på en fungerande bostadsmarknad.

– Bostadsmarknaden går ställvis mycket het, och till exempel för en etta med renoveringsbehov i centrala Helsingfors kan du tvingas betala samma summa som för ett mindre nybyggt egnahemshus på landsbygden. Under coronan har dessutom kostnaderna för byggnadsmaterial skjutit i höjden, och även det har haft sin inverkan på bostadsmarknaden, menar Ollikainen.

– Det måste vara möjligt att bo var som helst i Finland, i städer, på landsbygden eller skärgården. Bostadsproduktionen måste även ses som en helhet, och inte endast med fokus på till exempel tomteffektivitet eller byggandets koldioxidutsläpp. Hela byggnadens livscykel, från materialval till återvinning, ska beaktas, säger Ollikainen.  

 

Regeringens bostadspolitiska redogörelse baserar sig på det arbetsgruppsarbete som utfördes 2020 och som parlamentariskt styrdes av alla riksdagspartier.

SFP stödjer Ukraina med 10 000 euro

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt på måndag kväll att stödja det krigsdrabbade ukrainska folket med 10 000 euro.

Läs föregående artikel

Wickström: Ledande tjänsteinnehavare behövs för att ansvara för den svenskspråkiga servicen

SFP:s vice ordförande och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström anser att det är viktigt att det finns en ledande tjänsteinnehavare i området som kan koordinera och stödja ordnandet av den svenskspråkiga servicen.

Läs följande artikel