Wickström: Ledande tjänsteinnehavare behövs för att ansvara för den svenskspråkiga servicen

SFP:s vice ordförande och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström anser att det är viktigt att det finns en ledande tjänsteinnehavare i området som kan koordinera och stödja ordnandet av den svenskspråkiga servicen.

– Vi kommer att ha en nationalspråksnämnd med ett viktigt lagstadgat uppdrag att följa med hur de språkliga rättigheterna verkställs. Därutöver skulle det vara viktigt att vi har en person som är spindeln i nätet då det kommer till att koordinera och bevaka att servicen ordnas på ett jämlikt sätt på svenska. Den här personen bör också medverka i ledningsgruppen. Det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser för det här arbetet, säger Wickström. 

Wickström vill att Västra Nylands välfärdsområde blir ett levande tvåspråkigt område. För att detta ska lyckas behöver det också synas i personalresurserna. 

-Det är viktigt att vårt område är levande tvåspråkigt. Därför är viktigt att vi har ledande tjänsteinnehavare som koordinerar servicen och även kan kommunicera på svenska, säger Wickström.

Ollikainen: Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt

Riksdagen förde idag en debatt om statsrådets redogörelse för utvecklande av bostadspolitiken för perioden 2021–2028. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av en bostadsmarknad som beaktar den allmänna samhällsutvecklingen och människors olika behov.

Läs föregående artikel

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige valde att förbigå kunskaper i svenska för den högsta chefen

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde idag till sitt första möte. På mötet gjordes det personval till de olika förtroendemannaposterna. På mötet behandlade man även kompetenskraven för välfärdsområdesdirektören. I beslutsförslaget föreslogs det att direktören endast skulle behöva nöjaktiga kunskaper i båda nationalspråken.

Läs följande artikel