Ollikainen: Bra reform för scenkonsten

– Regeringens förslag om att reformera statsandelssystemet för scenkonst är ytterst välkommet, kulturfältet har verkligen väntat på denna reform som sagts vara kulturfältets motsvarighet till vårdreformen. Stödet för kulturfältet blir nu mer jämlikt.

Det konstaterade riksdagsledamot Mikko Ollikainen då riksdagen på tisdagen diskuterade den nya lagen om finansieringen av landets teatrar och orkestrar.

Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen.

– Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och med denna reform säkerställs Svenska Teaterns finansiering på en nivå som motsvarar en nationalscen. Svenska Teatern ska ses som andra nationalspråkets, svenskans, motsvarighet till Finlands nationalteater.

Ollikainen lyfter också fram att lagreformen även gör det möjligt att bevilja förhöjt stöd till teater för barn, språkliga minoriteter, specialgrupper samt turnerande teatrar.

– Kulturens roll är otroligt viktig, den höjer välfärden och minskar på marginaliseringen. Det är viktigt att även regionteatrarnas finansiering tryggas, understryker Ollikainen.

Han är medlem i riksdagens kulturutskott som ska detaljbehandla lagen om scenkonst under hösten.

Gruppordförande Anders Adlercreutz inlägg på partidagen 2020

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz inlägg i den allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag 26.9.2020 i Vanda.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson får Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tilldelades idag onsdag Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom för sitt arbete för patientsäkerheten i Finland. Ansökan om förtjänsttecknet gjordes av direktör Marina Kinnunen för Vasa sjukvårdsdistrikt, där det nya centret för patientsäkerhet kommer att grundas.

Läs följande artikel