Bergqvist: Nu ska Mjösundsvägen i Kimito repareras och cykelvägen i Nagu planeras!

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är glad över pengarna som tilldelas Mjösundsvägen i Kimito och planeringspengarna till lättrafikleden mellan Prostvik och Nagu centrum.

– Förbättrandet av Mjösundsvägen i Kimito beviljas 300 000 euro. Vägen är i ytterst dåligt skick så det här är en mycket välkommen investering som gynnar både fast bosatta, fritidsboende och industrin på området, säger Bergqvist.

Skärgårdens ringväg har blivit allt populärare och antalet cykelturister har ökat markant under de senaste åren. Avsaknaden av en lättrafikled i kombination med en mycket livlig trafik har lett till flera farliga situationer.

– En lättrafikled från färjfästet i Prostvik till Nagu centrum behövs verkligen för att förbättra trafiksäkerheten längs med Skärgårdens ringväg och för att främja cykelturismen. Med de här planeringspengarna på 120 00 euro kan vägplanen uppdateras så den fyller dagens krav. Först efter det kan leden börja byggas, säger Bergqvist. 

Övriga projekt som beviljas pengar i Egentliga Finland är byggandet av en rondell i Sagu och det av Alvar Aalto ritade sanatoriet i Pemar föreslås bli en del av en världsarvshelhet. 

Adlercreutz är belåten över finansutskottets tilläggsanslag:

Satsningar på läskunnighet, vägförbättringar och konstupplevelser för barn

Läs föregående artikel

Ollikainen: Efterlängtade cykelvägarna i Malax nu ett steg närmare

I årtionden har gång- och cykelvägarna mellan Vias-Paxal och Köpings-Åminne i Malax varit aktuella. Riksdagens finansutskott slog i fredags fast hur tilläggsanslagen i nästa års statsbudget, de så kallade julklappspengarna, fördelas och här finns ett planeringsanslag på 170 000 euro för de två gång- och cykelvägarna i Malax. Malax kommun har reserverat 200 000 euro för detta i nästa års budget.

Läs följande artikel