Wickström: Rätt beslut att trygga Lojo BB och Lojo, Borgå och Malms jourer – nu måste resterande service vid Lojo, Borgå och Raseborg räddas!

Henrik Wickström, andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområdes styrelse och SFP:s vice ordförande, är nöjd över att Lojo BB, Lojos, Borgås och Malms samjourer inte längre finns med på sparlistan som HUS styrelse ska ta ställning till inkommande måndag.

– Jag är glad över att Lojo BB och samjourernas verksamhet nu kan tryggas! Det hade varit fel och en stor risk för patientsäkerheten i hela regionen ifall de lagts ned. Nu vann förnuftet, men jag är ändå besviken på hur processen skötts. Personalen har också lidit av den här ovissheten. Jag är glad att verksamheten nu kan fortsätta som normalt men jag hoppas att välfärdsområdena framöver involveras bättre, säger Henrik Wickström.

Wickström hoppas också att nedläggningen av operationsverksamheten inom ortopedi under jourtid vid sjukhusen i Lojo och Borgå avbryts.
– Det här är viktigt eftersom de här serviceformerna är en väsentlig del när det gäller att bevara kirurgresurserna vid sjukhusen. En nedläggning skulle också leda till långa avstånd. Vid akuta fall är vägen från till exempel Hangö till Jorv eller Helsingfors alldeles för lång. Samtidigt kan det här leda till hjärnflykt bland personalen vilket kan få långtgående konsekvenser. Varför vill man nedmontera fungerande sjukhusverksamhet? Detta verkar igen som ett sätt att centralisera vården i Nyland, förundrar sig Wickström.

Wickström hoppas nu att jouren vid Raseborg skulle lämnas i fred.
– Jag kan inte förstå varför HUS har ändringar vid Raseborgs jour med på sin sparlista. Ändringar vid sjukhuset i Raseborg kan inte göras i snabb takt eftersom det riskerar äventyra den övriga vården. På sikt kan det vara bra för välfärdsområdet att ta över vården, men det bör ske i gott samarbete mellan HUS och välfärdsområdet, säger Wickström.
– Raseborgs sjukhus profil sågs över för bara ett par år sedan. I välfärdsområdet har vi tydligt sagt att inga ändringar i servicen får göras i nuläget. Jag hoppas att man inom HUS lyssnar på sina ägare, säger Wickström.

Tilläggsinformation:
Henrik Wickström, 044 555 3885

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: HUS nya sparlista är en kalldusch för våra regionala sjukhus

HUS centralförvaltning presenterade idag ett nytt förslag om nedskärningar inom sjukvården. Förslaget skulle drabba regionsjukhusen i Nyland hårt. Bland annat föreslås en avveckling av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Den jourande ortopedin står för kirurgisk vård efter bilolyckor och andra stora trauman och har operationsberedskap dygnet runt. Även sjukhuset i Raseborg hotas av omorganiseringar.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Finland har alla förutsättningar att leda klimatarbetet

Idag har riksdagen diskuterat statsrådets redogörelse om ett klimatneutralt Finland 2035, det vill säga den nationella klimat- och energistrategin. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens miljöutskott, Mikko Ollikainen, anser att Finland har alla förutsättningar att leda arbetet för att stävja klimatförändringen.

Läs följande artikel