Ollikainen, Norrback och Strand: Nya avfallslagen är en arbetsseger

En arbetsseger. Så beskriver de tre österbottniska SFP-riksdagsledamöterna Ollikainen, Norrback och Strand regeringens slutgiltiga förslag till ny avfallslag, som gavs idag. Målsättningen med avfallslagen är att minska på avfallsmängden och samtidigt öka på sorteringen och återvinningen. Genom lagändringen vill man uppnå bättre avfallshanteringstjänster och större tillgång på insamling av förpacknings- och bioavfall.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu ser vikten av de små och medelstora företagens betydelse gällande avfallstransporterna. Fastighetsägarna har också i framtiden möjlighet att konkurrensutsätta sin avfallstransport, vilket tryggar fortsatt verksamhet för företag i olika storleksklasser och ger möjlighet att fortsätta med samma transportör som nu, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, som även är medlem i miljöutskottet.

I den nya avfallslagen föreslås att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporter som gäller bio- och förpackningsavfall medan bland- och slamavfall utgår från marknadsvillkor och kan konkurrensutsättas av fastighetsägaren själv. 

Bland- och slamavfall blir således kvar i det nuvarande dubbelsystemet. I förslaget som var på utlåtanderunda var det tänkt att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporterna för blandavfall.

– Det här förslaget, som ändrats till det bättre efter utlåtanderundan, motsvarar långt den syn som vi har och har länge haft i Österbotten. Vi har all orsak att vara nöjda med det här förslaget, det handlar naturligtvis också om arbetsplatser, säger riksdagsledamot Joakim Strand.

Ett centralt syfte med avfallslagen är att stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi, och målsättningen handlar om att höja återvinningsgraden till EU:s återvinningsmål.

– Regeringens förslag är bra för småföretagarna i Österbotten. Lösningar som gynnar lokalt företags- och näringsliv bidrar till en fungerande och livskraftig landsbygd, konstaterar riksdagsledamot Anders Norrback.

Revideringen av avfallslagen är en del av regeringsprogrammets skrivningar om ökad återvinning och cirkulär ekonomi inom avfallssektorn. Lagen behandlas under våren i riksdagen och lagen väntas träda i kraft i juli 2021. 

SFP godkänner de föreslagna begränsningarna

Svenska riksdagsgruppen har på sitt möte i dag beslutat, att gruppen godtar att regeringen går vidare med förslaget gällande rörelsebegränsningar för att stävja spridningen av coronaviruset.

Läs föregående artikel

Bergqvist välkomnar tydligare regler för taxibranschen

Riksdagen har idag (25.3) behandlat en revidering av taxilagen för att åtgärda de problem som uppstod efter en avreglering under den förra regeringsperioden. Riksdagsledamot och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket positivt på förändringarna regeringen vill göra.

Läs följande artikel