Sorteringen och återvinning av plastavfall måste effektiviseras. En bättre avfallshantering lägger grunden för den cirkulära ekonomin och kan, förutom att förbättra vår miljö, skapa fler jobb i Finland.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »