Sorteringen och återvinning av plastavfall måste effektiviseras. En bättre avfallshantering lägger grunden för den cirkulära ekonomin och kan, förutom att förbättra vår miljö, skapa fler jobb i Finland.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Ollikainen, Norrback och Strand: Nya avfallslagen är en arbetsseger

En arbetsseger. Så beskriver de tre österbottniska SFP-riksdagsledamöterna Ollikainen, Norrback och Strand regeringens slutgiltiga förslag till ny avfallslag, som gavs idag. Målsättningen med avfallslagen är att minska på avfallsmängden och samtidigt öka på sorteringen och återvinningen. Genom lagändringen vill man uppnå bättre avfallshanteringstjänster och större tillgång på insamling av förpacknings- och bioavfall.