Ett jämställt EU?

Borgarsdóttir Sandelin, Böling och Gestrin lyfter upp behovet att diskutera hur jämställt EU.

 EU-valskandidaterna Silja Borgarsdóttir Sandelin, Alina Böling och Christina Gestrin vill på den internationella kvinnodagen lyfta upp behovet att diskutera hur jämställt Europeiska Unionen är.

European Institute for Gender Equalitys rapport från 2013 avslöjar att ett av de största jämställdhetsgapen i Europa fortfarande handlar om vem det är som håller i makten. Detta syns även inför det stundande EU-valet. En förkrossande majoritet av de s.k. spetskandidaterna, nominerade av de Europeiska partierna är män, också de kandidater som nominerats av SFP:s europeiska parti ALDE.

– Bristen på kvinnliga beslutsfattare speglas i bristen på jämställdhet på samtliga politikområden. Redan innan valet vet vi med stor säkerhet att möjligheten att en kvinna skulle ordföra Europeiska kommissionen under de närmaste fem åren är försvinnande liten, säger Alina Böling, som kandiderar i Europaparlamentsvalet. Kandidaterna anser att jämställdhetspolitiken alltför ofta försätts i en marginalposition inom EU trots att det finns ett stort behov av att driva jämställdhetsfrågor också i Bryssel.

– Problem med exploatering av kvinnor då det gäller trafficking och prostitution är idag nästan utan undantag transnationella problem. EU är därför ett naturligt forum att lösa dem på, fortsätter EU-valskandidat Silja Borgarsdóttir Sandelin.

– Den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män då det gäller till exempel inkomstskillnader är också relevant ur ett EU perspektiv då hela vår ekonomi idag bygger på att vi är en del av den inre marknaden, tillägger riksdagsledamot och EU-valskandidat Christina Gestrin.

Den internationella kvinnodagen till ära diskuterar EU-valskandidaterna Silja Borgarsdóttir Sandelin, Alina Böling och Christina Gestrin jämställdhetsfrågor under ledning av minoritetsombudsman Eva Biaudet på Skanno i Helsingfors, Mannerheimvägen 4 kl. 15.30-17.

Hur skapar vi ett mera jämställt EU? Hur får vi flera kvinnor på ledande positioner inom EU? Hur ska arbetsmarknaden inom EU utvecklas så att kvinnor och män inom hela unionen kan delta i den på lika villkor.

För mer information kontakta: Alina Böling tfn 050 505 6780 Silja Borgarsdóttir Sandelin tfn 050 366 8291 Christina Gestrin tfn 050 511 3121

Österbotten är ett gott exempel för hela Europa

Riksdagsledamot Christina Gestrin besöker 9-10.3 Österbotten, som en del av hennes EU-valkampanj. Som värd för besöket fungerar riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

Läs föregående artikel

Gestrin: Asyl- och invandringspolitiken viktig del av EU

Röda Korset presenterar informationskampanj om flyktingsituationen i världen

Läs följande artikel