Otto Andersson: SFP:s Samkrets behöver en egen plats i partiets presidium

Riksdagsledamot Otto Andersson anser att Svenska Folkpartiets stadgar behöver ändras så att också SFP:s Samkrets i framtiden kan ha en egen vice ordförande och representant i partiets presidium.

– Jag vill att SFP ska växa. I nästa kommunal- och välfärdsområdesval behöver vi ha kandidater i så många kommuner och välfärdsområden som möjligt. Också i helt nya kommuner. SFP:s Samkrets har en avgörande roll för att vi ska lyckas med detta. Jag anser att Samkretsens otroligt värdefulla arbete också måste synas i partiledningens sammansättning. Därför behöver också Samkretsen en egen vice ordförande i partiet, säger riksdagsledamot Otto Andersson.

SFP:s presidium består i dagens läge av partiordförande och tre vice ordförande. Enligt praxis fördelas platserna så att SFP:s fyra ursprungliga kretsar Egentliga Finland, Helsingfors, Nyland och Österbotten alla har en plats i presidiet. Andersson anser att antalet vice ordföranden därför borde ökas till fyra så att SFP:s alla fem kretsar jämlikt är representerade i partiets presidium.

– Vi har alla människor vår personliga vardagssfär, där största delen av vårt dagliga liv sker i. För att SFP:s nationella understöd på sikt ska växa över fem procent är det nödvändigt att fler finländare kan känna SFP närvarande i sin egen vardag. Därför behöver vi partiaktiva, lokalavdelningar och kandidater i fler kommuner där vi inte tidigare varit verksamma, säger Andersson.

– Att växa och bygga upp en organisation i helt nya områden är ingen lätt uppgift.  Hela ansvaret kan inte ligga enbart på Samkretsen, det är hela partiets uppgift. Som partiordförande skulle jag aktivt stöda Samkretsens arbete, säger Andersson. 

SFP:s Samkrets samlas idag till årsmöte i Tammerfors. Samkretsen är SFP:s nyaste krets och ansvarar för SFP:s verksamhet i alla de delar av Finland där SFP:s kretsar i Egentliga Finland, Helsingfors, Nyland och Österbotten inte är verksamma. 

Riksväg 25 och djuphamnen i Ingå blir en del av EU:s övergripande transportnät – EU- finansiering är nu möjlig

Riksväg 25 och Ingå djuphamn kommer att ingå i EU:s övergripande transportnätverk TEN-T. Både Ingå hamn och riksväg 25 finns nu med på kommunikationsministeriets uppdaterade TEN-T-kartor.

Läs föregående artikel

SFP:s Samkrets presidium fortsätter leda kretsen

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 20.4.2024 i Tammerfors. Under kretsmötet valdes presidium och styrelse för verksamhetsåret 2024–2025. Johan Bardy (Sydöstra Finland) omvaldes till kretsordförande och Pia Tyyskä (Tavastland) fortsätter som kretsens vice ordförande.

Läs följande artikel