SFP:s Samkrets presidium fortsätter leda kretsen

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 20.4.2024 i Tammerfors. Under kretsmötet valdes presidium och styrelse för verksamhetsåret 2024–2025. Johan Bardy (Sydöstra Finland) omvaldes till kretsordförande och Pia Tyyskä (Tavastland) fortsätter som kretsens vice ordförande.

– Jag är tacksam för förtroendet att få fortsätta leda Svenska folkpartiets Samkrets. I egenskap av kretsordförande har jag fått förtroendet att sitta med i SFP:s partistyrelse. Under gångna verksamhetsåret har också deltagit i styrgruppen som arbetar med uppdateringen av partiprogrammet, och det gläder mig att jag får fortsätta med det här arbetet. Det känns också tryggt med kontinuitet i kretsstyrelsen inför de kommande kommunal- och välfärdsområdesvalen våren 2025. Men vi ska inte glömma att vi först har ett för partiet viktigt EU-val att vinna, säger Bardy.

– De intensiva valåren fortsätter, men det känns bra att få arbeta med de kommande utmaningarna tillsammans med en bekant styrelse. Det gläder mig stort att få fortsätta utveckla kretsens verksamhet. Intresset för SFP har under det senaste året varit väldigt stort, och vi bör utnyttja möjligheten för att stärka partiets position även utanför de traditionella SFP-områdena, säger Tyyskä.

SFP:s Samkrets kretsstyrelse består av fem ledamöter och två ersättare. Dessutom representeras Svensk Ungdom av en ordinarie representant och en suppleant med närvaro- och yttranderätt. För verksamhetsåret 2024–2025 valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ledamöter:

Tommy Häyrynen (Savolax-Karelen)

Juhani Järvinen (Satakunta)

Markku Kanervisto (Mellersta Finland)

Kirsti Saijets (Lappland)

Eva Åström (Uleåborg)

Ersättare:

Petteri Kaleva (Tavastland)

Pepina Malmberg (Sydöstra Finland)

 

Svensk Ungdom:

Veronica Helanen (ordinarie, Uleåborg)

Veikka Arola (suppleant, Satakunta)

 

SFP:s Samkrets verksamhetsområde består av valkretsarna Birkaland, Lappland, Mellersta Finland, Satakunta, Savolax-Karelen, Sydöstra Finland, Tavastland och Uleåborg.

Otto Andersson: SFP:s Samkrets behöver en egen plats i partiets presidium

Riksdagsledamot Otto Andersson anser att Svenska Folkpartiets stadgar behöver ändras så att också SFP:s Samkrets i framtiden kan ha en egen vice ordförande och representant i partiets presidium.

Läs föregående artikel

Wilhelm von Nandelstadh står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Företagaren Wilhelm von Nandelstadh, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem i Sastamala, ställer sig till förfogande som SFP:s vice ordförande vid partidagen i juni.

Läs följande artikel