Överenskommelse om nytt direktiv för avloppsvatten

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för avloppsvatten i tätbebyggelser för att bättre skydda miljön och människors hälsa. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som parlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med den överenskomna kompromissen.

– Avtalet vi nådde idag kommer att leda till avsevärt förbättrad vattenhantering i Europa, vilket äntligen kommer att betyda positiva nyheter även för våra vattendrag. I praktiken har vattenhanteringen hittills varit på väldigt olika nivåer inom EU men det här avtalet kommer att lägga högre press på eftersläntrare, även om rådets bistra utgångspunkt ledde till att vi blev tvungna att ge efter en aning i tidtabellerna, säger Torvalds.

Förhandlarna enades bland annat om ett krav på sekundär rening (dvs. avlägsnande av biologiskt nedbrytbart organiskt material) innan vattnet släpps ut i miljön, för alla tätbebyggelser med fler än 1 000 invånare innan 2035. Tertiär behandling (dvs. avlägsnande av kväve och fosfor) bör implementeras senast 2039 i alla tätbebyggelser med över 150 000 och senast 2045 i tätbebyggelser med över 10 000 invånare. En ytterligare rening som tar bort ett brett spektrum av mikroföroreningar (”kvartär rening”) kommer att bli obligatorisk från år 2045 för anläggningar i städer med över 10 000 invånare. Även krav på bättre övervakning av bland annat kemiska föroreningar godkändes av förhandlarna.

– Med denna lagstiftning har vi inkluderat nya regler för att ta bort mikroföroreningar som kommer från läkemedel och personliga hygienprodukter. Vi har också sett till att skadliga kemikalier som PFAS kommer att övervakas och hanteras bättre i framtiden, fortsätter Torvalds. 

Ett utökat producentansvar för vissa läkemedel och kosmetiska produkter infördes, för att täcka kostnaderna för kvartära reningen. Avtalet förutser att minst 80 % av dessa kostnader kommer att täckas av producenter, kompletterat med nationell finansiering för att undvika oavsiktliga konsekvenser på tillgången och överkomligheten av viktiga produkter, särskilt läkemedel.

– Kompletteringen behövs för att undvika oavsiktliga konsekvenser i form av till exempel oproportionerligt höga priser för läkemedel. Producentansvaret bör naturligtvis vara högt men med facit i hand efter pandemin känner vi också till vikten av att ha tillgång till nyaste teknologin inom medicin, påminner Torvalds.

Överenskommelsen förväntas nu godkännas av parlamentet och rådet under våren, innan det kan träda i kraft.

Lassus, Rehn-Kivi och Wickström: Vi vill få slut på oklarheterna kring Raseborgs sjukhus

Svenska folkpartiets medlemmar i Västra Nylands välfärdsområde styrelse Johan Lassus, Veronica Rehn-Kivi och Henrik Wickström vill att framtidsutsikterna för Raseborgs sjukhus bör behandlas separat i välfärdsområdets styrelse. Under styrelsens möte idag (29.1) framförde de en önskan om ett gemensamt diskussionsmöte mellan HUS, välfärdsområdet och styrelsen om vilken service som ska ordnas vid sjukhuset i framtiden.

Läs föregående artikel

SFP:s ministergrupp: Vi behöver vårdlösningar som skapar trygghet, inte oro

Vårdfrågorna var i fokus då ministergruppen höll sitt midvintermöte i Helsingfors onsdagen den 31 januari.

Läs följande artikel