Lassus, Rehn-Kivi och Wickström: Vi vill få slut på oklarheterna kring Raseborgs sjukhus

Svenska folkpartiets medlemmar i Västra Nylands välfärdsområde styrelse Johan Lassus, Veronica Rehn-Kivi och Henrik Wickström vill att framtidsutsikterna för Raseborgs sjukhus bör behandlas separat i välfärdsområdets styrelse. Under styrelsens möte idag (29.1) framförde de en önskan om ett gemensamt diskussionsmöte mellan HUS, välfärdsområdet och styrelsen om vilken service som ska ordnas vid sjukhuset i framtiden.

Henrik Wickström föreslog under mötet att frågan om Raseborgs sjukhus skulle behandlas som ett separat ärende under våren. Wickströms förslag förlorade mot beredningens förslag 9–8. Styrelsemedlemmarna från SDP och De gröna stödde SFP medan medlemmarna från Samlingspartiet, Sannfinländarna och Vänsterförbundet motsatte sig Wickströms förslag.

-Vi ville få klarhet i hur frågan om framtiden för Raseborgs sjukhus ser ut. Nu finns det en massa rykten bland personalen och invånarna vilket enbart skapar förvirring. Vi hade hoppats på en tydlig och öppen behandling, där vi klart och tydligt kan beskriva vilken service som finns vid sjukhuset framöver. Nu fortsätter en onödig oro, vilket inte är bra enligt oss, säger styrelsemedlemmarna Wickström, Lassus och Rehn-Kivi.

De konstaterar att SFP fortsätter aktivt jobba för sjukhuset på alla plan. 

-Vi ger inte upp kampen. Vi fortsätter jobba för en öppen process och för att nuvarande funktioner i sjukhuset ska kunna bevaras, försäkrar Wickström, Lassus och Rehn-Kivi.

SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp utesluter Pennanen

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors utesluter ersättare Petrus Pennanen ur gruppen. Orsaken är att Pennanen på onsdag dömdes för narkotikabrott i Helsingfors tingsrätt. Gruppens beslut är enhälligt och träder i kraft omedelbart.

Läs föregående artikel

Överenskommelse om nytt direktiv för avloppsvatten

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för avloppsvatten i tätbebyggelser för att bättre skydda miljön och människors hälsa. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som parlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med den överenskomna kompromissen.

Läs följande artikel