Överenskommelse om uppdaterat direktiv för förnybar energi

Torvalds: En kompromiss som alla parter kan leva med

Tidigt på torsdagsmorgonen kom trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen fram till en slutgiltig kompromiss i förhandlingarna kring direktivet om förnybar energi, efter en sista förhandling som varade i dryga 14 timmar. Nils Torvalds, som huvudförhandlare för Europaparlamentets miljöutskott, ser avtalet viktigt för att äntligen garantera industrin en efterlängtad investeringstrygghet, i en tid då det behövs investeringar för miljövänligare teknologier i allt snabbare takt.

– Förhandlingarna har varit oerhört besvärliga. Trots att den tidigare versionen av direktivet fortfarande är relativt färsk, har alla parter insett att den inte garanterar energiomställningen i tillräckligt hög takt. Hur takten i praktiken ska ökas har naturligtvis varit jobbigare att enas om. Vi har nu ändå lyckats nå ett resultat som säkerställer att EU håller sig till sina klimatförpliktelser och som alla förhandlingsparter kan leva med, säger Torvalds.

Resultatet är inte endast en klimatgaranti utan hjälper EU samtidigt att snabbare bli oberoende av den ryska energin, genom bl.a. regler för att påskynda tillståndsprocesser.

I Finland har diskussionen fokuserat kring bioenergi. Resultatet innebär att all sorts bioenergi även i framtiden kommer att tillåtas. För Finlands målsättning att nå klimatneutralitet 2035 var det även viktigt att resultatet fortsättningsvis ger möjligheten att räkna hållbar bioenergi till förnybar energi. Bestämmande- och implementeringsrätten ligger fortsättningsvis på medlemslandsnivå. Samtidigt förbjuder texten statsunderstöd för ohållbar bioenergi och garanterar att högsta möjliga förädlingsgrad uppnås för trävaror. 

– Det är snart två år sedan vi började analysera kommissionens ursprungliga förslag. Världen såg helt annorlunda ut då och kriget i Ukraina har gjort att förhandlingspositionerna förändrats många gånger om. En lång process har kommit i mål. Det finns alltid saker som kunde ha sett bättre ut men jag är genuint nöjd över resultatet vi lyckades åstadkomma, avslutar Torvalds.

 

Rehn-Kivi tackar för sin tid i riksdagen

Idag har riksdagen hållit sitt sista plenum för den här valperioden. Dagens festplenum blir samtidigt det sista för riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP), som inte ställer upp i riksdagsvalet.

Läs föregående artikel

SFP håller ställningarna trots utmanande riksdagsval

Svenska folkpartiet håller ställningarna trots ett utmanande riksdagsval. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är ändå nöjd med SFP:s resultat.

Läs följande artikel