Pälsdjursnäringen behövs i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten vill fortsätta bygga och utveckla en välmående och konkurrenskraftig näring genom samarbete, dialog och förtroende. Socialdemokraternas (SDP) partidagsbeslut att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland bidrar till en lägre sysselsättning på landsbygden.

Förbud och att beröva hårt arbetande finländare grunden för deras levebröd är inget hållbart sätt att föra samhället och näringslivet framåt, anser SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

– I Österbotten är pälsnäringen såväl en tradition som av stor ekonomisk betydelse. Ett förbud mot pälsnäringen vore ett direkt bakslag för regionen och även för Finland i stort, säger Holmäng.

Den finländska pälsdjursnäringen är en primärnäring som sysselsätter tusentals människor och utgör en viktig del i Finlands ekonomi. Infrastrukturen kring pälsdjursnäringen i Finland är unik och har utvecklats under många generationer. Idag genererar pälsdjursnäringen flera miljarder i bland annat exportintäkter.

– Enligt en undersökning genomförd av Taloustutkimus vet vi att över 50 procent av finländare säger ja till inhemsk certifierad pälsdjursuppfödning. Idag är finländska pälsproducenter en del av den internationella WelFur-certifieringsstandarden och uppfyller högt ställda krav på djurhälsa och miljö. Finland är därmed en av de bästa i världen när det kommer till kvalitet och välfärd inom pälsdjursnäringen, säger Holmäng.

SDP:s partidagsbeslut om att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland bidrar till en lägre sysselsättning på landsbygden. Kraven som väcks om förbud är kortsiktiga och baserar sig på extrema åsikter samt ett tyckande som ligger långt ifrån den verklighet som landsbygdsföretagare i Finland har idag.

– SDP:s beslut är ett slag under bältet mot pälsdjursnäringen i Österbotten och hela landet. Branschen har haft det tufft sedan tidigare, men att statsministerpartiet beslutar om att de vill förbjuda en aktiv och innovativ bransch är bedrövligt, säger Holmäng.

SFP värnar om en levande och välmående landsbygd. Våra landsbygdsföretagare behöver känna sig värdesatta och förtjänar att visas uppskattning.

–  Pälsdjursproducenterna förtjänar få en rättvis behandling och ska ha samma rätt att driva sin näring som vilka landsbygdsföretagare eller företagare som helst, avslutar Holmäng. 

SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten

SDPs partidagsbeslut idag om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast.

Läs föregående artikel

Östnyland behöver sin rälsförbindelse

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det är viktigt att man strategiskt arbetar för en rälsförbindelse längs med kusten österut från Helsingfors. Bansträckan österut och dess linjedragning var aktuell idag då Nylandsplanen behandlades av Nylands landskapsfullmäktige.

Läs följande artikel