SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten

SDPs partidagsbeslut idag om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast.

– För oss är det synnerligen viktigt att kunna bo och arbeta i hela landet, också på landsbygden. Pälsdjursnäringen är en ytterst viktig näring för vår österbottniska landsbygd. Näringen sysselsätter närmare 4000 personer och har en stor sysselsättande effekt även i andra branscher i regionen. SDP visar med detta beslut att de inte förstår hur livet på den österbottniska landsbygden fungerar, säger Norrback, Ollikainen och Strand

SDP:s beslut skapar också en viss oro för sysselsättningsmålet i regeringsprogrammet. 

– Det är oansvarigt av statsministerpartiet att hota flera tusen arbetsplatser inom flera sektorer. Vårt fokus borde nu ligga på förslag och åtgärder som skapar fler jobb.

Finland är en föregångare inom pälsnäringen, bl.a. genom certifiering och forskning. Pälsdjursnäringen i Finland är också en bransch som ständigt satsar på utveckling när det kommer till kvalitetsfrågor och djurens välfärd. Branschen har gjort stora satsningar när det kommer till utveckling och innovation inom cirkulär ekonomi. Att förbjuda en bransch med hög sysselsättningsgrad och starkt ansvarskänsla, är inte ett sätt att stärka välfärden i en tid när landets ekonomi är som mest pressad.

– Vi lever i en tid då varje arbetsplats är avgörande för att vi ska kunna skapa välfärd för invånarna. Att förbjuda en bransch som är en viktig del av våra exportintäkter skulle ha negativa effekter.

Pälsdjursnäringen har haft ett utmanande år bakom sig, också coronapandemin har satt sina spår.

– I likhet med många andra företag i landet så behöver pälsdjursföretagarna vår hjälp. SFP kommer även framöver att aktivt arbeta för att stöda vår inhemska pälsdjursproduktion, avslutar de. 

Svenska folkpartiets politik behövs i Helsingfors!

Våren och sommaren har varit en exceptionell tid för oss alla. Globalt har vi ställts in för nya utmaningar och en situation som verkade fjärran i början av året, eskalerade snabbt till ett undantagstillstånd som vi ännu inte ser ett slut på.

Läs föregående artikel

Pälsdjursnäringen behövs i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten vill fortsätta bygga och utveckla en välmående och konkurrenskraftig näring genom samarbete, dialog och förtroende. Socialdemokraternas (SDP) partidagsbeslut att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland bidrar till en lägre sysselsättning på landsbygden.

Läs följande artikel