Östnyland behöver sin rälsförbindelse

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det är viktigt att man strategiskt arbetar för en rälsförbindelse längs med kusten österut från Helsingfors. Bansträckan österut och dess linjedragning var aktuell idag då Nylandsplanen behandlades av Nylands landskapsfullmäktige.

-Idagsläget finns det ingen aktiv passagerartrafik österut längs med kusten. Med tanke på regionens utveckling, pendlingsmöjligheterna och näringsliv är det mest ändamålsenligt att banstäckan skulle dras från Helsingfors österut via Borgå och Lovisa, säger Wickström. 

I regeringsprogrammet finns en formulering angående den sk. Östra kustbanan. En utredning angående banans linjedragning färdigställdes i våras. Wickström hoppas på att Östra kustbanan kommer med i det 12-åriga nationella trafiksystemplanen som bereds just nu. 

-En linjedragning via Borgå, Lovisa och Kotka skulle möjliggöra tågtrafik på nya orter vilket är bra även ur ett klimatperspektiv, påpekar Wickström. 

Pälsdjursnäringen behövs i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten vill fortsätta bygga och utveckla en välmående och konkurrenskraftig näring genom samarbete, dialog och förtroende. Socialdemokraternas (SDP) partidagsbeslut att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland bidrar till en lägre sysselsättning på landsbygden.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Nej till järnvägsdepå i Mankby-Bobäck!

Planerna på en stor järnvägsdepå i Mankby-Bobäck-området tog ett oönskat kliv framåt då Nylands förbund godkände landskapsplanen på sitt fullmäktigemöte på tisdagen (25.8). Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har tidigare uttalat sig mot placeringen med goda motiveringar, bland annat eftersom marken består av över 15 meter lerjord och därför lämpar sig mycket dåligt för en depå, enligt trafikledsverkets utredning.

Läs följande artikel