EU-parlamentet godkänner penningtvättdirektiv

Nils Torvalds: Vi lyckades införa en riskbedömning i övervakningen av penningspel.

Europaparlamentet godkänner penningtvättdirektiv Idag 20.5.2015 har Europaparlamentet under sin plenarsession i Strasbourg med stor majoritet godkänt förordningen om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, eller det så kallade penningtvättdirektivet.

Europaparlamentets ståndpunkt utarbetades under den förra mandatperioden, då Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerade som skuggrapportör för den liberala ALDE-gruppen i Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Trepartsförhandlingarna med kommissionen och rådet avslutades vid årsskiftet. Dagens omröstning var ett sista formellt godkännande av parlamentet.

Syftet med förordningen är att stärka anti-penningtvättregimen inom EU. Dagens resultat förbinder t.ex. medlemsstater att i högre grad föra register över ägarförhållanden och öka transparensen i dessa.

– Resultatet säkrar att åtgärder mot penningtvätt implementeras på en riskbasis, samt ökar transparensen kring ägandeförhållanden – två viktiga prioriteringar för den liberala gruppen, säger Torvalds. Upprättande av offentliga register över ägandeförhållanden och striktare ansvar vid suspekta transaktioner ökar möjligheterna att motarbeta ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism.

– Vi lyckades även införa en riskbedömning i övervakningen av penningspel, fortsätter Torvalds. Det gör att vår finländska kultur av enarmade banditer och spelautomater i butiker och köpcentrum, där risken för penningtvätt är obefintlig, inte drabbas oproportionerligt av krav som är utformade för kasinon med betydligt större riskelement.

Medlemsstaterna har två år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Regleringen är direkt tillämpningsbar.

Se tidigare pressmeddelanden här: http://nilstorvalds.fi/penningtvattsdirektivet-bor-forbattras/

Silja Borgarsdóttir Sandelin vill leda Helsingfors

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp som kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel