Bergqvist på Åbo Pride: Vi måste stå upp för mångfald och lika rättigheter

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Åbo Pride för att starkt visa att alla människor är lika värda.

-För mig är det en självklarhet att alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter i vårt samhälle. Då Åbo idag badar i alla regnbågens färger påminns vi kraftfullt om vikten av att stå enade för mångfald och lika rättigheter. Idag firar vi kärleken och enas i kampen för att främja sexuella minoriteters rättigheter och ställning, säger Bergqvist.

Minister Bergqvist riktade speciellt uppmärksamhet mot regnbågsungdomarnas ställning och sexuella minoriteters rättigheter inom idrotten. Som Idrotts- och ungdomsminister kommer hon att verka för att dessa frågor prioriteras.

-Det är tyvärr vanligare att ungdomar från sexuella och könsminoriteter mår dåligt idag, och detta måste ändras. Åtgärder för att främja jämlikhet behövs särskilt lokalt, i barns och ungdomars vardag, i hobbyverksamhet och på alla de platser där vi vet att medlemmar av sexuella minoriteter och könsminoriteter kan känna sig osynliga. Inom idrotten har vi också ännu en väg kvar att gå för att förbättra attityderna gentemot sexuella minoriteter, framhåller minister Bergqvist.

Åbo Pride ägde rum lördagen den 26:e augusti.

 

SFP i Österbotten ger sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen

SFP i Österbotten höll under tisdagen ett långt styrelsemöte där SFP:s regeringsmedverkan och framtid diskuterades. Kretsstyrelsen var eniga i att ge sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen om att fortsätta regeringssamarbetet. Samtidigt betonade kretsstyrelsen att ett regeringssamarbete i nuläge förutsätter att regeringens meddelande om främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället är tillräckligt ambitiöst och att det leder till konkreta åtgärder. Svenska riksdagsgruppen har ännu inte tagit ett slutligt beslut.

Läs föregående artikel

Patrik Björkman leder SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde valde Patrik Björkman till ny gruppordförande på söndag 27.8. Björkman tar över ordförandeuppdraget efter Otto Andersson, som meddelade om sin vilja att lämna uppdraget eftersom han i somras valts till Svenska riksdagsgruppens ordförande och därför skulle ha svårt att sköta ordförandeskapet för fullmäktigegruppen samtidigt. Andersson fortsätter som medlem i fullmäktigegruppen och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

Läs följande artikel