Paul Taimitarha ställer ställer upp för omval till vice ordförandeposten för SFP i Helsingfors

Paul Taimitarha ställer ställer upp för omval till vice ordförandeposten i SFP i Helsingfors. Han har innehaft den ena av två vice ordförandeposter sedan 2018.

– Helsingfors står inför speciellt stora utmaningar då det gäller förändringarna i vårt samhälle;
ekonomin, arbetsmarknaden, vården, tryggheten, invandringen, bostadspolitiken och
klimatarbetet. Därför är de synnerligen engagerande att jobba för SFP:s Helsingforskrets, något jag också gärna fortsätter göra, säger Paul Taimitarha.

I det stundande riksdagsvalet är det här frågor som kretsen lyft fram och Taimitarha betonar vikten av Helsingfors ekonomiska särställning i landet. Han vill även se större satsningar inom utbildningen.

-Helsingfors är lokomotivet i Finland, det måste vi inse. Infrastrukturinvesteringarna och
utvecklingsinsatserna som är nödvändiga att genomföra i huvudstadsområdet måste
få utrymme i statsbudgeten. Här vill jag t.ex speciellt betona antalet begynnelseplatser
inom utbildningen, på alla nivåer, avslutar Paul Taimitarha.

SFP i Helsingfors håller sitt kretsmöte den 27.4 då den nya kretsstyrelsen också väljs.

Nya EU-regler förbättrar konkurrenssituationen för finska transportföretag, Torvalds lättad


Europaparlamentet har idag godkänt ett nytt mobilitetspaket innehållande bland annat nya s.k. cabotageregler, som förbättrar de finländska transportföretagens situation på marknaden. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

Läs föregående artikel

Norrgård ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Österbotten


Nuvarande kretsordförande Martin Norrgård ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Österbotten. Norrgård valdes enhälligt till kretsordförande ifjol.

Läs följande artikel