Politikernas ansvar att motarbeta rasism

Det krävs civilkurage av politiker att motarbeta denna allt mer högljudda rasism och därför är det hög tid för oss att skrida från ord till handling.

Svenska folkpartiets vice ordförande Mikaela Björklund säger, att det förekommer för mycket öppen rasism i vår vardag och våra gamla fosterländska symboler förknippas allt mera ofta med rasistiska och nationalistiska värderingar. Det krävs civilkurage av politiker att motarbeta denna allt mer högljudda rasism och därför är det hög tid för oss att skrida från ord till handling. Värderingar och beteenden sprids med exemplets makt. Därför är det viktigt att politiker och partier aktivt föregår med gott exempel och sprider positiva värderingar och beteenden som motvikt till rasismen.

– Ärkebiskop Mäkinen sa, att Europa eller Finland har inte en flyktingkris. Flyktingkrisen finns på de ställen därifrån människor flyr. Jag tycker som Mäkinen, och det som vi har i Europa är en attitydkris. På grund av denna attitydkris så är det viktigt att vår riksdag och regering nu klart signalerar att vi inte tolererar rasism, hat eller våld, säger Björklund.

Björklund talade i Helsingfors på partiernas gemensamma underteckningstillfälle för deklarationen mot rasism.

Svenska folkpartiet söker ny partisekreterare

Partisekreteraren leder och ansvarar för partikansliets verksamhet, och tillsammans med kretsstyrelserna för kretskansliernas verksamhet.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Invandrare har också rätt till två språk i Finland

TE-byråernas förändrade förfarande försämrar invandrares förutsättningar att få arbete i tvåspråkiga regioner och försätter dem i en sämre position i jämförelse med finländska arbetssökande.

Läs följande artikel