SFP i Nyland: Invandrare har också rätt till två språk i Finland

TE-byråernas förändrade förfarande försämrar invandrares förutsättningar att få arbete i tvåspråkiga regioner och försätter dem i en sämre position i jämförelse med finländska arbetssökande.

Uttalande SFP i Nyland 05.11.2015

Invandrare har också rätt till två språk i Finland!

Då invandrare fått uppehållstillstånd i Finland har de rätt till integrationsutbildning under tre års tid för att underlätta inträdet i arbetslivet. De kan enligt lag själv välja om de vill studera finska eller svenska, men i praktiken styrs de flesta till integrationsundervisning på finska. Under integrationstiden beviljas invandrarna ekonomiskt stöd via TE-byråerna eller FPA.

I tvåspråkiga regioner såsom Nyland kräver arbetslivet såväl finska som svenska språkkunskaper, särskilt inom servicebranschen dit många invandrare söker sig. Flera invandrare har därför valt att studera också svenska på heltid i ett till två år utöver den finska de studerat under integrationstiden. Hittills har det varit möjligt att göra så med bibehållet integrationsstöd, ifall invandraren har kunnat bevisa att hen behöver svenska för att kunna få arbete.

Under hösten har TE-byråerna ändrat sin tolkning så att det inte längre går att studera ett frivilligt språk med bibehållet arbetsmarknadsstöd efter att integrationstiden gått ut. Det här gäller också då det står klart att invandraren behöver språket för att få arbete. Eftersom integrationsutbildningen för de flesta sker på finska leder den förändrade tolkningen till att aktiva invandrare som önskar studera också svenska inte längre har ekonomisk möjlighet till detta. De bestraffas, medan den passiva invandraren kan åtnjuta fortsatt arbetslöshetsstöd.

SFP i Nyland uppmanar arbetsminister Jari Lindström, som ansvarar för integrationsfrågor att se över denna uppenbara brist. TE-byråernas förändrade förfarande försämrar invandrares förutsättningar att få arbete i tvåspråkiga regioner och försätter dem i en sämre position i jämförelse med finländska arbetssökande.

Tilläggsuppgifter:  viceordförande Catharina von Schoultz 0400 811588

 

 

 

 

 

 

Politikernas ansvar att motarbeta rasism

Det krävs civilkurage av politiker att motarbeta denna allt mer högljudda rasism och därför är det hög tid för oss att skrida från ord till handling.

Läs föregående artikel

Haglund: Mitä seuraavaksi soten osalta?

Det är bra med ökad valfrihet i vården, som kan bidra till höjd kvalitet för den enskilda patienten. Samtidigt är det ytterst viktigt att det offentliga också i fortsättningen har en stark roll i vårdproduktionen.

Läs följande artikel