Svenska folkpartiet söker ny partisekreterare

Partisekreteraren leder och ansvarar för partikansliets verksamhet, och tillsammans med kretsstyrelserna för kretskansliernas verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Partisekreteraren är partiets ledande tjänsteman med ansvar för förberedandet av ärenden för och verkställande av beslut från partiets högsta beslutande organ; partidagen, partistyrelsen och partifullmäktige. Partisekreteraren leder och ansvarar för partikansliets verksamhet, och tillsammans med kretsstyrelserna för kretskansliernas verksamhet. Partisekreteraren rapporterar till partistyrelsen företrädd av partiordföranden.

Partisekreterarens ansvar omfattar

· Det övergripande ledarskapet för SFP:s operativa organisation med personalansvar för 20 personer.

· Skötseln av partiets ekonomi och redovisning tillsammans med finansutskottet

· Politisk beredning i samarbete med partiledningen och presidiet.

· Att fungera som talesman för partiet enligt överenskommelse med partiledningen.

Ett framgångsrikt arbete som partisekreterare förutsätter:

· Ett brett politiskt kunnande

· Ett målinriktat och gott människoledarskap

· En djup förståelse för SFP som organisation

· En dokumenterad erfarenhet av ekonomiförvaltning och insikt i fundraising och finansieringsfrågor

· God samarbetsförmåga, ett brett nätverk och förmåga att skapa nya nätverk, med såväl interna som externa samarbetsparter

· Kommunikativa färdigheter på svenska, finska och engelska

· Integritet och mod att stå för SFP:s värderingar och politik

Intresserad? Vänd dig i så fall till partiordförande Carl Haglund senast måndagen den 16 november kl. 16. Kontaktinformation: carl.haglund@sfp.fi eller 09 432 3027.

Johan Johansson direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar

- Johan Johansson har gjort ett suveränt jobb som partisekreterare och lämnar efter sig en stor lucka som vi måste fylla, säger Carl Haglund.

Läs föregående artikel

Politikernas ansvar att motarbeta rasism

Det krävs civilkurage av politiker att motarbeta denna allt mer högljudda rasism och därför är det hög tid för oss att skrida från ord till handling.

Läs följande artikel