Politiska partierna i Helsingfors: Vi förbinder oss till en coronasäker kommunalvalskampanj

Vår främsta målsättning är att ett tryggt val för såväl väljare och kandidater som för partierna.

Verksamhetsledare och ordföranden från de politiska partierna i Helsingfors har under början av året mötts för att diskutera och fundera hur genomförandet av  kampanj arbetet inför kommunalvalet skall kunna genomföras så tryggt som möjligt. Både myndigheternas riktlinjer och corona läget har tagits i beaktande under diskussionerna. 

Regionförvaltningsverket har konstaterat att rådande restriktioner för sammankomster även tillämpas på publika evenemnag som ordnas i samband med valkampanjer. Valkampanjer ger inte rätt att avvika från sammankomstbegränsningarna.

Regionförvaltningsverket har preciserat att det emellertid inte är en offentlig tillställning om man bara delar ut broschyrer eller produkter till personer som råkar gå förbi. Enligt Regionförvaltningsverket avses med offentlig tillställning vid valkampanjer även sådant förfarande då man lockar folk till ett ställe samtidigt genom att göra reklam för tillställningen på förhand i exempelvis sociala medier.

För tillfället råder en sammankomsbegränsning om 6 personer. Tillsammans med de andra politiska partierna i Helsingfors förbinder vi oss att följa de rådande begränsningarna och andra rekommendationer från myndigheter i vårt kampanjarbete. Vi informerar även aktivt våra kandidater om de rådande begränsningarna. Vi följer Regionförvaltningsverkets instruktioner, ifall dessa ändrar så tillämpar vi det på vårt valarbete och kan genomföra kampanjarbete på bland annat Narinken. Tills dess är våra valstugor endast till för internt bruk och för förvaring av valmaterial. 

I allt valarbete följer vi rekommendationerna gällande säkerhetsavstånd, ansiktsmask och god handhygien . “ Dessa rekommendationer förbinder vi oss gemensamt att följa. Det är viktigt ur ett såväl demokrati- som hälsoperspektiv att det här valet genomförs tryggt” konstaterar partierna.

Följande partier förbinder sig till tryggt och säkert kampanjarbete:
Helsingin Keskusta, ordförande Harriet Lonka
Helsingin Kokoomus, ordförande Maarit Vierunen
Liike Nyt, ordförande Harry Harkimo och partisekreterare Juhani Klemetti
Helsingin Perussuomalaiset, ordförande Johannes Nieminen
Helsingin Sosialidemokraatit, ordförande Anita Hellman
Svenska folkpartiet i Helsingfors, ordförande Cecilia Ehrnrooth
Helsingin Vasemmistoliitto, ordförande Antti Kauppinen
Helsingin Vihreät, ordförande Outi Lindqvist

 

Torvalds: ”Mänskors utmaningar måste vara i centrum av konferensen om Europas framtid”


Konferensen om Europas framtid, som öppnades på Europadagen den 9 maj i Strasbourg, är en mängd debatter och diskussioner där alla EU-medborgare uppmuntras att dela med sig av sina idéer för en bättre framtid på ett mycket praktiskt sätt. Det är första gången någonsin som EU tagit ett sådant initiativ under ledning av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Läs föregående artikel

Löfström: Vårdreformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas


Grundlagsutskottet godkände utlåtande om vårdreformen - reformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas

Läs följande artikel