Torvalds: ”Mänskors utmaningar måste vara i centrum av konferensen om Europas framtid”

Konferensen om Europas framtid, som öppnades på Europadagen den 9 maj i Strasbourg, är en mängd debatter och diskussioner där alla EU-medborgare uppmuntras att dela med sig av sina idéer för en bättre framtid på ett mycket praktiskt sätt. Det är första gången någonsin som EU tagit ett sådant initiativ under ledning av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Ordförandeskapet för konferensen har delats upp mellan Europeiska kommissionen och rådet samt Europaparlamentet. Förutom ordförandena, har alla de politiska grupperingarna inom Europaparlamentet utnämnt en liten arbetsgrupp för att delta i konferensen på nära håll och säkerställa att resultaten från konferensen utnyttjas i Europaparlamentet på ett så korrekt sätt som möjligt. Den finländska representanten i Renew Europes arbetsgrupp, Nils Torvalds, tar sin roll på allvar och hoppas de övriga medlemmarna gör lika.

– Konferensens uppgift är inte att bygga statsvetenskapliga luftslott. Det är mänskorna som ska vara i centrum av debatten och vi måste säkerställa att den slitna frasen den här gången faktiskt är mer än endast vackra ord, säger Torvalds.

– Världen utvecklas i så många riktningar och så snabbt i jämförelse med hur det varit innan. Vare sig vi vill det eller inte, kommer denna utveckling att bara försnabbas. Det är oundvikligt, då vi måste våga ta svåra beslut för att, ironiskt nog, rädda världen och vår närmiljö från att förändras bortom oigenkännbar, till följd av klimatförändringen. Denna utveckling sker inte jämnt fördelad på alla mänskor och områden utan kan slå till väldigt plötsligt t.ex. genom att en pappersfabrik stängs ner på landsbygden eller att bostadspriserna och arbetsplatscentreringen i städerna leder till att stadsdelar uppdelas i olika samhällsklasser, påminner Torvalds.

EU:s framtidskonferens ger en möjlighet för beslutsfattare på både nationell och EU-nivå att lystra till och förstå dessa mänskors utmaningar. 

– Det är min uppriktiga önskan att konferensen utnyttjas på bästa möjliga sätt för detta ändamål och att man med hjälp av resultaten sedan kan lappa till processerna där EU-medborgare känner sig speciellt oroliga för att hamna efter i utvecklingen. Om vi inte lyckas med det, så kan vi även i Finland förvänta oss fortsatt besvikelse och proteströster från folk som bara ser utvecklingen som eftergifter utan fördelar, resonerar Torvalds.

Konferensen har alltså redan officiellt öppnas. På hemsidan futureu.europa.eu, som finns tillgänglig på EU:s alla officiella språk, kan man läsa mera om konferensen och hitta evenemang att delta i. Tills vidare sker dessa evenemang främst på nätet men i större utsträckning även fysiskt inom nära framtid. Evenemangen förväntas bli flera och fortsätta under hela hösten. På hemsidan kan man dessutom föreslå nya evenemang eller skriva direkt ut förslag på hur EU kunde bättre ta i beaktande medborgarnas behov inom olika ämnesområden. Kommentarerna på hemsidan är inte anonyma, utan det krävs en personlig registrering och inloggning för att kunna ta del av diskussionen. Förutom att vara aktiv på hemsidan och delta i evenemang, kan man delta i diskussionen på sociala medier under #TheFutureIsYours. Resultaten av konferensen förväntas vara färdigt samlade under det kommande året.

 

Vård- och räddningsavtal målet för Kronoby


Under de senaste tio åren har flera olika regeringar försökt bereda en social- och hälsovårdsreform. Nu ser den ut att verkligen gå framåt. En av de absolut viktigaste målsättningarna med reformen är att trygga tillgången till god och jämlik social- och hälsovård i hela landet. 

Läs föregående artikel

Politiska partierna i Helsingfors: Vi förbinder oss till en coronasäker kommunalvalskampanj


Vår främsta målsättning är att ett tryggt val för såväl väljare och kandidater som för partierna.

Läs följande artikel