Pålitlighet och leveranssäkerhet är Postens viktigaste uppgifter och grunden till dess existens.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Posten måste ta sig i kragen

Efter julhelgen har det bland annat framgått att ett flertal julkort med korrekt adress kommit försenat fram efter att adressen utretts, trots att utskicket skett före Postens meddelade tidsfrist.