Rasismen är ett problem i vårt samhälle!

Den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism i Finland. Även fast detta är ett välbehövligt och viktigt initiativ är det viktigt att komma ihåg att rasism är en verklig vardagssituation för många. När man pratar om ordet rasism tror många människor att man pratar om rasdiskriminering där man delar in folk i olika raser. Rasism handlar de facto om mycket mera än så. Den största och mest utbredda rasismen idag är kulturrasism, inte den biologiskt baserade rasismen.

Kulturella och strukturell rasism handlar om fördomar och diskriminering på grund av etnicitet, kultur eller religion. FNs konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering definierar rasism som ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt diskriminering”. För den som drabbas av rasism är det jobbigt att anmäla varje gång man känner sig diskriminerad på grund av faktorer som härkomst. Detta leder i längden till att människor hamnar i utanförskap, blir utslagna och marginaliserade. Vi alla behöver en meningsfull vardag, ett socialt sammanhang och acceptans. Att få utbilda sig och få ett jobb. Att man som person ses som en resurs, en unik individ och en fullvärdig medlem av det samhälle man lever i.

För att förverkliga jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter krävs det en politisk kamp. Vi behöver starka och specifika politiska strategier för att ta itu med den strukturella rasismen. Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland. Bland dessa rekommendationer står det att jämställdhetsombudsmannens resurser bör öka och att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden bör ges behörighet att behandla besvär som rör diskriminering i arbetslivet på alla diskrimineringsgrunder som lagen förbjuder. Våra myndighet bör arbeta hårdare för att följa ECRIs rekommendationer och på så sätt trygga alla människors rättigheter till jämlik och rättvis behandling.

 

Ramieza Mahdi
ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott

Torvalds: EU agerar kraftfullt mot coronapandemin

Kampen mot coronaviruset har nu högsta prioritet även i Europaparlamentets utskott för miljö- och folkhälsofrågor – men det största ansvaret för åtgärder i pandemin ligger fortsättningsvis på medlemsländerna.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Norden är starkare tillsammans

Det är med blandade känslor vi i dag får fira Nordens dag. Alla offentliga tillställningar är avbokade och vår fria rörlighet mellan länderna är begränsad på grund av COVID-19. Samtidigt har jag under de senaste veckorna kunnat se att det nordiska samarbetet fungerat också i kristid. Jag håller kontakt med mina ministerkolleger i de nordiska länderna för att exempelvis diskutera vilka nya och plötsliga gränshinder som kan uppstå för våra medborgare i våra gränsregioner, säger minister Thomas Blomqvist, med ansvar för nordiskt samarbete och jämställhet.

Läs följande artikel