Regeringen får inte nöja sig med en urvattnad lösning

Carl Haglund, partiordförande för Svenska folkpartiet (SFP), välkomnar att arbetsmarknadsparterna nått ett förhandlingsresultat. Han ifrågasätter dock om överenskommelsen är tillräcklig ambitiös, speciellt vad beträffar lokala avtalen.

– Det viktigaste i vår rådande ekonomi borde vara jobben och en fungerande kultur med lokala avtal. Jag kräver därför att regeringen inte accepterar den urvattnade lösningen som idag presenterades gällande lokala avtalen, säger partiordförande och riksdagsledamot Carl Haglund.

– Det är beklagligt och oroväckande att skrivelsen om lokala avtalen är så vag och det är uppenbart att det lokala och företagarperspektivet totalt saknats i förhandlingarna. Lokala avtal ger ekonomin bättre flexibilitet, möjligheter för små- och medelstora företag och är en av nyckelfaktorerna som stöder en ökad sysselsättning. I SFP har vi alltid betonat betydelsen av lokala avtal just av dessa orsaker, konstaterar Haglund.

– En överenskommelse mellan arbetsmarknadsparterna och regeringen är däremot på det stora hela att föredra framom en framtid av oklarhet, stridigheter och strejker. Överenskommelsen är mer rättvis och i större grad könsneutral i jämförelse med regeringens föreslagna lagändringar. Detta innebär att vi är en god bit på vägen trots att man ändå inte nått målet, säger Haglund.

Överenskommelsens centrala frågor gäller bland annat förlängning av arbetstiden, en sänkning av den offentliga sektorns semesterersättning, en höjning av socialskyddsavgifter och utvidgade lokala avtal. I skrivelsen om lokala avtalen har flexibilitet gällande lön och arbetstid ändå utebli.

– Överenskommelsens förslag på höjda socialskyddsavgifter för arbetstagaren skär i finländarnas köpkraft och regeringens löfte om att komma emot med inkomstskattesänkningarna på totalt en miljard är därför ett måste, säger Haglund.

SFP i Helsingfors: Ge papperslösa tillträde till härbärgen

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 23.2.2016

Läs föregående artikel

Nylander: Rasera inte studiestödet!

Satsning på utbildning gagnar hela samhället och är viktigt för innovationer och den ekonomiska tillväxten. Endast genom utbildning kan Finland behålla sin konkurrenskraft, glömmer regeringen bort detta?

Läs följande artikel