Nylander: Rasera inte studiestödet!

Satsning på utbildning gagnar hela samhället och är viktigt för innovationer och den ekonomiska tillväxten. Endast genom utbildning kan Finland behålla sin konkurrenskraft, glömmer regeringen bort detta?

Nylander efterlyser morot istället för käppar för att snabba på studietakten. Studiestödet borde vara på en sådan nivå att den möjliggör heltidsstudier utan orimlig låntagning för studerande. Studerande som vill jobba vid sidan av studierna ska inte heller straffas för detta. Unga som förutom en examen också har arbetserfarenhet i bakfickan har en klar fördel på arbetsmarknaden.

– Rätten att studera oberoende familjens socio-ekonomiska ställning har länge varit en grundläggande princip inom utbildningen. Rapporten av utredningsman professor Roope Uusitalo föreslår att man frångår denna princip. Reformer inom studiestödet är nödvändiga, men de får inte rasera allas jämlika möjligheter att studera oberoende familjens socio-ekonomiska ställning.Nu behövs långsiktiga och välmotiverade beslut, säger Nylander. Då regeringen fattar beslut om stora reformer som denna är det av yttersta vikt att också utreda effekterna av det som föreslås, fastslår Nylander.

Regeringen får inte nöja sig med en urvattnad lösning

Carl Haglund, partiordförande för Svenska folkpartiet (SFP), välkomnar att arbetsmarknadsparterna nått ett förhandlingsresultat. Han ifrågasätter dock om överenskommelsen är tillräcklig ambitiös, speciellt vad beträffar lokala avtalen.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson sågar Uusitalos studiestödsutredning

- Det är förkastligt att man försöker stävja statens skuldsättning genom att skuldsätta studerande. Högskoleutbildning går i arv. Tack vare det studiepenningsbetonade studiestödet har allt flera sökt sig till högskolestudier.

Läs följande artikel