Regeringen hinner ännu backa

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson vädjar till regeringspartierna, som idag inleder rambudgetförhandlingarna, att avstå från utbildningsnedskärningarna som raserar vårt bildningssamhälle.

– Nu under ramförhandlingarna hinner man ännu göra rätt värdeval och avstå från nedskärningarna i utbildning, forskning och studiestöd. Alternativ till nedskärningarna finner man bland annat i SFP:s alternativa budget. Bollen ligger nu hos regeringen, säger Henriksson.

SFP och de andra oppositionspartierna lämnade före påsk in en interpellation om regeringens utbildningspolitik. Interpellationen behandlas i riksdagen imorgon onsdag.

– Högt kunnande, utbildning och bildning har alltid varit grunden till Finlands framgång. Utbildning är också nyckeln till vår framtida framgång. Istället för kortsiktiga nedskärningar måste vi nu satsa på kunnande och bildning.

Enbart förståelse för bönderna räcker inte

Regeringen bör i dagens rambudgetförhandlingar vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa det inhemska jordbrukets katastrofala situation. Det kräver SFP:s riksdagsledamöter Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Regeringen saknar en vision

I stället för att erbjuda klara visioner om hur sparåtgärderna borde genomföras, tvår regeringen sina händer och hänvisar till att högskolorna har sin autonomi och kan bestämma själva hur de klarar sig med radikalt nedskurna resurser.

Läs följande artikel