Enbart förståelse för bönderna räcker inte

Regeringen bör i dagens rambudgetförhandlingar vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa det inhemska jordbrukets katastrofala situation. Det kräver SFP:s riksdagsledamöter Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

– Situationen på många gårdar är ohållbar, då pengarna helt enkelt är slut. Jordbruket lider av en akut kassakris. Investeringar blir ogjorda, låneamorteringar fördröjs, gödsel har inte kunnat upphandlas under vinterhalvåret då priset var som lägst etc. Listan är sorgligt lång. Regeringen bör i ramförhandlingarna reservera tillräckliga anslag för att ett nationellt krisstöd kan betalas ut till gårdarna, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

EU:s jordbruksråd gav medlemsländerna möjlighet att betala ut ett nationellt krisstöd på 15 000 euro per gård.

– I ramförhandlingarna borde regeringen också höja återbäringen av bränsle- och elaccisen. Bränsle- och elkostnaderna utgör en mycket betydande andel av de löpande kostnaderna på gårdarna. Då jordbrukets kostnader överlag har stigit skulle en ökad återbetalning påverka jordbrukets lönsamhet direkt, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Det inhemska jordbrukets resultat har minskat med 40 procent år 2015. Årets resultat är det sämsta på årtionden.

– En såhär radikal förändring kan ingen företagare ta på sig utan att det lämnar spår. Orsakerna är dessutom sådana som bonden inte själv kunnat påverka; Rysslandsembargot, världsmarknadspriset och MAVI:s oförmåga att utbetala stöd. Nu krävs konkreta åtgärder av regeringen istället för enbart uttalad förståelse för jordbrukarna. Förståelse är fint, men hjälper inte böndernas vardag, säger Nylund och Blomqvist.

Anders Adlercreutz vill leda SFP

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz meddelar att han ställer sig till förfogande i valet till Svenska folkpartiets ordförande.

Läs föregående artikel

Regeringen hinner ännu backa

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson vädjar till regeringspartierna, som idag inleder rambudgetförhandlingarna, att avstå från utbildningsnedskärningarna som raserar vårt bildningssamhälle.

Läs följande artikel