Regeringen saknar en vision

I stället för att erbjuda klara visioner om hur sparåtgärderna borde genomföras, tvår regeringen sina händer och hänvisar till att högskolorna har sin autonomi och kan bestämma själva hur de klarar sig med radikalt nedskurna resurser.

Svenska riksdagsgruppens Mikaela Nylander kritiserade regeringen hårt i onsdagens interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningarna.

– Regeringen gör sig skyldig till ett allvarligt tankefel. Att man har infört högskoleautonomi befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. Tvärtom, regeringen borde – just i dessa svåra tider – ha klara visioner om vad den vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik, säger Nylander.

– Är regeringen helt likgiltig inför det faktum, att utbildningskostnaderna redan nu har sjunkit till en lägre nivå än under 1990-talets djupa recession. Är det så bildningsnationen Finland ska ledas? Vårt svar är entydigt nej, säger Nylander.

I hennes gruppanförande kom det klart fram att SFP inte accepterar regeringens radikala ingrepp i studiestödet. Studiepenningen ska drastiskt minska och ett mer lånebaserat system ska införas.

– Förändringen i studiestödet riskerar att utbildningsklyftorna åter börjar växa. Det väsentliga är att vi skapar jämlika förutsättningar till studier för våra unga. Det gör vi bäst genom satsningar på utbildning som är den säkraste garanten för bättre sysselsättning och ekonomisk utveckling, säger Nylander.

Det är första gången sedan 1932 som Svenska riksdagsgruppen tillgripit interpellationsvapnet. Interpellationens första undertecknare är gruppordförande Anna-Maja Henriksson. Att gruppen nu tagit initiativ till en interpellation är för att gruppen anser att regeringens utbildningspolitik hotar grunderna för vårt bildningssamhälle.

Regeringen hinner ännu backa

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson vädjar till regeringspartierna, som idag inleder rambudgetförhandlingarna, att avstå från utbildningsnedskärningarna som raserar vårt bildningssamhälle.

Läs föregående artikel

Utbud och efterfrågan på arbete måste mötas

Det är uppenbart att flera lediga arbetsplatser och ett stort antal arbetslösa inte för tillfället hittar varandra. Därför bör sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen göras mer effektiva och resultatinriktade, säger Joakim Strand.

Läs följande artikel