Utbud och efterfrågan på arbete måste mötas

Det är uppenbart att flera lediga arbetsplatser och ett stort antal arbetslösa inte för tillfället hittar varandra. Därför bör sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen göras mer effektiva och resultatinriktade, säger Joakim Strand.

Enligt jubileumsfonden Sitras uppskattning finns det upp till 360 000 dolda lediga jobb i Finland. Enligt Arbets- och näringslivsministeriets färska siffror är antalet arbetslösa i Finland nu 361 000.

− Det är uppenbart att flera lediga arbetsplatser och ett stort antal arbetslösa inte för tillfället hittar varandra. Därför bör sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen göras mer effektiva och resultatinriktade. För att skapa effektivare service borde en konkurrensutsättning av arbetskraftstjänster vara möjlig. En del av arbets- och näringsbyråernas resurser kunde till exempel föras över till privata arbetsförmedlingstjänster. Vi har fått höra positiva resultat om försök som gjorts gällande detta, säger riksdagsledamot, medlemmen i ekonomiutskottet Joakim Strand.

Regeringen presenterade i mitten av april sin plan för att förbättra Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Som en lösning föreslår regeringen ett paket för företagande och sysselsättning samt satsningar inom exporten via Team Finland. Målsättningen är att sysselsättningsgraden ska stiga från nuvarande 68 procent till 72 procent och att 110 000 nya arbetstillfällen ska skapas.

Regeringen saknar en vision

I stället för att erbjuda klara visioner om hur sparåtgärderna borde genomföras, tvår regeringen sina händer och hänvisar till att högskolorna har sin autonomi och kan bestämma själva hur de klarar sig med radikalt nedskurna resurser.

Läs föregående artikel

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

Vasa centralsjukhus bör vara ett av det tolv sjukhus som i framtiden har full dygnet runt-jour. Finland behöver, utöver HUCS, minst ett sådant sjukhus som fungerar på både svenska och finska.

Läs följande artikel