Regeringen saknar värdepolitisk kompass

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.

Hon menar att regeringen Sipilä inte ena dagen kan hänvisa till förtroendebrist i regeringsleden på basis av värdegrund och sedan nästa dag kvittera debatten avslutad bara för att man lyckats samla majoritet i riksdagen.

– Politik handlar alltid om hur man prioriterar. Jag vill se en politik som söker lösningar, inte en politik som skapar större klyftor. Det handlar om att ge alla lika möjligheter till vård, dagvård och skola, sade Henriksson i sitt tal på SFP:s dag på SuomiAreena.

Henriksson betonar att vi i det rådande oroliga säkerhetsläget i världen och livet efter Brexitomröstningen behöver ett enat Norden och ett starkt EU-samarbete. Här ska Finland visa värdeledarskap och ha en tydlig profil.

– Värdeledarskap handlar om att tillsammans söka lösningar på de gemensamma utmaningarna i världen. Inte om att isolera sig eller sträva bakåt. Finland riskerar bli drivved i EU-politiken om regeringen inte börjar föra diskussion om Finlands vision för EU och hur vi är med och formar medborgarnas Europa.

– Just nu ser det ut som att regeringen saknar kompass i värdefrågor och låter den som vill minst lägga agendan. Genom att låta den mest EU-kritiska gruppen sitta på EU-ministerposten undergräver regeringen sin egen trovärdighet i EU-politiken. Inte heller i Formel 1 är den som är mest intresserad av att dra i bromsen chaufför.

Norden har allt att vinna i ett fördjupat försvarssamarbete

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, särskilt mellan Sverige och Finland.

Läs föregående artikel

Ser regeringen möjligheten med Norden?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över att Norden har en synlig roll på FinlandsArenan. Samtidigt frågar hon var handlingar för ett starkare nordiskt samarbete finns hos regeringen.

Läs följande artikel