Norden har allt att vinna i ett fördjupat försvarssamarbete

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, särskilt mellan Sverige och Finland.

– Det mer ansträngda säkerhetsläget i Östersjöregionen betyder att det finns all orsak att intensifiera försvarssamarbetet inom Norden, särskilt mellan Finland och Sverige. Norden har allt att vinna i detta, säger Anna-Maja Henriksson, som i Almedalen deltog i Centerpartiets paneldiskussion om säkerhetsläget i Östersjöregionen på måndagen.

– För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal. Därför har vi en gemensam uppgift i att försvara dessa fundament.

Enligt Henriksson är det viktigt att det nordiska samarbetet fördjupas inom flera samhällssektorer.

– Norden har alla möjligheter att bli Europas mest integrerade område inom arbetsmarknaden och näringslivet, bland annat. Därför är det välkommet att föra vidare tanken om ett nordiskt e-medborgarskap. Det vore ett steg i rätt riktning för att underlätta det vardagliga för oss som lever i Norden.

– Det är också viktigt att de nordiska länderna tillsammans är med och förstärker EU.

Tillsammans är de nordiska länderna en betydligt starkare internationell aktör än var för sig, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson deltar i Almedalsveckan från söndag till onsdag förmiddag. Henriksson följer med bland annat Centerpartiets och Liberalernas evenemang.

Nylander: Absurt att tänka sig landskapsval i januari

Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.

Läs föregående artikel

Regeringen saknar värdepolitisk kompass

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.

Läs följande artikel