Anna-Maja Henriksson sågar Uusitalos studiestödsutredning

– Det är förkastligt att man försöker stävja statens skuldsättning genom att skuldsätta studerande. Högskoleutbildning går i arv. Tack vare det studiepenningsbetonade studiestödet har allt flera sökt sig till högskolestudier.

– Uusitalos lånemodell skulle sätta ungdomar i en mycket ojämlik situation p.g.a. deras socioekonomiska bakgrund. En sådan utveckling är inte önskvärd. Vi måste eftersträva jämlika möjligheter, istället för att öka klyftorna mellan våra ungdomar, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Utredningsman, professor Roope Uusitalo lämnade idag in sin utredning om alternativen för ett förnyat studiestöd för högskolestuderande åt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Uusitalo föreslår bl.a. att studiepenningen sänks till 250,28 euro per månad, att maximiantalet studiestödsmånader minskas, att kraven på framsteg i studierna höjs och att statsgarantin för studielånet höjs.

– Jag tror inte att Uusitalos modell skulle leda till att studerande utexamineras snabbare. Tvärtom leder en nedskärning av studiepenningen lätt till att studerande är tvungna att arbeta allt mera för att säkra sin utkomst. Att ta lån är inte attraktivt i ett läge där högskoleutbildades arbetslöshet ökar och framtidsutsikterna är osäkra, säger Henriksson.

– Jag hade verkligen hoppats att åtminstone Samlingspartiet och Centern skulle i regeringen stå upp för bildningssamhället. Tyvärr visar bådas agerande att festtal och inför val givna utbildningslöften inte är förankrade i verkligheten, konstaterar Henriksson. Henriksson anser att studiestödssystemet borde förnyas med eftertanke och inte genom hastverk.

– Det har gjorts ett flertal ändringar i studiestödet under de senaste åren. Konsekvenserna av dessa ändringar borde nu bedömas ordentligt. Därefter kan man vid behov starta en ny beredning med bred förankring för att hitta alternativa modeller. Det nuvarande systemet är inte perfekt, och på lång sikt bör det säkert förnyas, så att det bättre möjliggör heltidsstudier, avslutar Henriksson.

Nylander: Rasera inte studiestödet!

Satsning på utbildning gagnar hela samhället och är viktigt för innovationer och den ekonomiska tillväxten. Endast genom utbildning kan Finland behålla sin konkurrenskraft, glömmer regeringen bort detta?

Läs föregående artikel

Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

Förslaget äventyrar industrins virkestillgång i ett väldigt känsligt läge och förvärrar skogsindustrins säsongvariation.

Läs följande artikel