Regionens framtidstro i reformernas tidevarv

För att skapa framtidstro behöver vi trygga strukturerna kring bl.a. primärnäring, infrastruktur, integrering och utbildning. Reformerna ska ge möjlighet för alla att få god service nära och på sitt modersmål.

Med en ökad valfrihet blir människornas val, inte gränserna i fokus. Vårdreformen har väckt stor uppmärksamhet och är egentligen en del av en genomgripande landskapsreform. Vi anser att det är fullständigt självklart att det också gäller vård över landskapsgränserna. Vasa centralsjukhus bör också i framtiden vara ett fulljourssjukhus. Social- och bashälsovården skall integreras med specialsjukvården under ledning av landskapet.

Kretsmötet ser att politikergruppen under Österbottens Förbund i nära samarbete med kommundirektörsgruppen åtar sig uppdraget att utarbeta modeller och göra konsekvensbedömningar. Detta arbete görs utgående från de förslag som inkommit från kommunerna samt genom att föra diskussionen vidare. Verksamheten bör samordnas på ett jämlikt sätt i hela vårt avlånga landskap och med hänsyn till kommuninvånaren i respektive kommun.

Landskapets fullmäktige ska väljas genom allmänna val. Svenska folkpartiet i Österbotten anser att landskapet Österbotten är ett fungerande landskap som inte får splittras. Kretsmötet påminner om att Kronoby är en del av den fungerande historiska, kulturella och språkliga gemenskapen i Österbotten och skall vara det också i framtiden.

Kretsstyrelse för Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.

KretsordförandeSven Jerkku (Närpes)

Viceordförande Camilla Wikman (Karleby) Mathias Skytte (Vasa)

Medlemmar                                                   Ersättare

Valda 2016-2017 

Beng-Johan Skullbacka (Kronoby)                  Harry Öst (Kronoby) Jonas Ena (Larsmo)                                        Åsa Björkman (Larsmo)  Anette Forsström-Fellman (Pedersöre)          Christian Backlund (Pedersöre)Kristina Vesterback (Malax)                           Minna Söderholm (Malax)Ulrika Forss (Vörå)                                         Victor Ohlis (Vörå)Anna-Kajsa Blomqvist (Kristinestad)              Tommy Englund (Kristinestad)Carl-Oscar Beijar (SU)                                    Christoffer Ingo (SU)

Valda 2016-2018

Brita Brännbacka-Brunell (Jakobstad)             Marcus Suojoki (Jakobstad)Maria Palm (Nykarleby)                                  Mikael Eklund (Nykarleby)Kenth Nedergård (Korsholm)                         Ulla-Maj Salin (Korsholm)Lars Holmblad (Korsnäs)                                Katarina Holmqvist (Korsnäs)Pirjo Nylund (Kaskö)                                      Reinhold Klockars (Vasa)Monica Asplund (SKvF)                                  Sari Somppi (SKvF)Tor Wik (Seniorerna)                                      Gunvor Skogman (Seniorerna)

För ytterligare information: Kretsordförande Sven Jerkku, 040 7077 157/050 432 3960 Viceordförande Camilla Wikman, 040 551 4337

Vi har inte råd att skapa nya flitfällor

Höjningarna i dagvårdsavgifterna försvårar Finlands sysselsättningar ytterligare, säger Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Resolution från Svenska folkpartiets fullmäktigemöte

I ett läge där social- och hälsovårdsreformen fortfarande i stort sett är ett oskrivet blad är det bakvänt att regeringen redan i det här skedet skär ner på och begränsar verksamheten vid sjukhusen – långt innan resten av reformen är klar.

Läs följande artikel