Resolution från Svenska folkpartiets fullmäktigemöte

I ett läge där social- och hälsovårdsreformen fortfarande i stort sett är ett oskrivet blad är det bakvänt att regeringen redan i det här skedet skär ner på och begränsar verksamheten vid sjukhusen – långt innan resten av reformen är klar.

De landskap som i framtiden ska fatta beslut om sin vård har därmed redan fråntagits ett av de viktigaste besluten. Det bådar inte gott för självstyrelsen. Svenska folkpartiets partifullmäktige, som sammanträdde i Helsingfors under veckoslutet, lyfter också upp de många frågetecken som finns kring primärkommunernas framtida roll, uppdrag samt de nya självstyrelseområdenas uppdrag och finansiering.

Språkaspekten är också synnerligen aktuell: tills vidare har regeringen inte redogjort för hur man ska kunna garantera vård på det egna modersmålet i en situation där upptagningsområden blir stora. Det är, bland annat, situationen med Vasa centralsjukhus som oroar. Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda distriktet på fastlandet som har svenska som majoritetsspråk. Hotet mot jourverksamheten i Vasa centralsjukhus är därmed också ett hot mot vården på svenska i Finland. SFP:s partifullmäktige kräver att Vasa centralsjukhus också i fortsättningen har kvar en fullskalig jourverksamhet.

SFP:s partifullmäktige vill också understryka att den jämlika tillgången till en god vård är en av samhällets basfunktioner. SFP anser att vårdreformen bör utgå från invånarens behov samt att reformen bör beredas som en helhet med eftertanke och konsekvensbedömning. Valfriheten och bolagiseringen av den offentliga vården innebär att en lagändring behövs för att säkerställa vård på det egna modersmålet. Vi måste kunna kräva service på båda nationalspråken av vårdbolagen och landskapens skyldighet att garantera detta bör förtydligas.

Regionens framtidstro i reformernas tidevarv

För att skapa framtidstro behöver vi trygga strukturerna kring bl.a. primärnäring, infrastruktur, integrering och utbildning. Reformerna ska ge möjlighet för alla att få god service nära och på sitt modersmål.

Läs föregående artikel

Vill FSD rasera den finlandssvenska skolan?

Det krävs en lagändring för att tillgodose FSD:s vice ordförandes krav på tvåspråkig undervisning i Isnäs. Är FSD redo att ta konsekvenserna?

Läs följande artikel