Vi har inte råd att skapa nya flitfällor

Höjningarna i dagvårdsavgifterna försvårar Finlands sysselsättningar ytterligare, säger Anders Adlercreutz.

Regeringen föreslår betydande höjningar i dagvårdsavgifterna. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz påpekar att beslutet på längre sikt försvårar Finlands sysselsättningsutmaningar ytterligare.

– Ett stort problem för den finländska ekonomin är den låga sysselsättningsgraden i alla åldersklasser. Betydligt lägre än i vårt grannland Sverige, till exempel. Skillnaden mellan länderna är störst bland kvinnor i åldern 30-40 år, där upp till 20 procentenheter fler är sysselsatta i Sverige. Det är problemet vi borde komma åt, säger Adlercreutz.

Enligt Adlercreutz har regeringen upprepade gånger visat att jämställdhetsfrågor inte ges någon större vikt, bland annat i hur lite utrymme jämställdhetsfrågor fick i regeringsprogrammet. Jämställt arbetsliv är inte en börda utan en tillgång och en konkurrensfördel, säger Adlercreutz.

– En höjning av dagvårdsavgifterna skapar en ny orsak för mammor – och pappor – att stanna hemma med sina barn. Det fördröjer kvinnornas återgång till arbetslivet, stärker flitfällorna, försämrar mammornas karriärsutveckling, minskar lönenivån och ökar ojämställdheten på arbetsmarknaden. Dessutom är åtgärden nationalekonomiskt kortsiktig. Därför bör höjningen av dagvårdsavgifterna omedelbart dras tillbaka.

Fastighetsskatten får inte knäcka bonden

Det är inte rätt att de som investerar och skapar arbetsplatser bestraffas via en hög fastighetsskatt på produktionsbyggnader, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Läs föregående artikel

Regionens framtidstro i reformernas tidevarv

För att skapa framtidstro behöver vi trygga strukturerna kring bl.a. primärnäring, infrastruktur, integrering och utbildning. Reformerna ska ge möjlighet för alla att få god service nära och på sitt modersmål.

Läs följande artikel