Rehn-Kivi: Alla barn har rätt till ett gott liv och en tro på framtiden

Idag den 20 november är det barnkonventionens dag. Dagen firas för att uppmärksamma barnens välmående och för att påminna om FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen påtalar att alla barn är jämlika, att barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande, att barnet har rätt till ett gott liv och att barnets åsikter ska beaktas. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt att Finland hör till världens barnvänligaste länder, men ännu finns det utrymme för förbättring.

– Alla barn ska ha rätt till omvårdnad, kärlek, trygghet, till att få leka, till att ha vänner, gå på dagis och i skola. Men det finns också att alltför många barn som inte har det bra, som blir illabehandlade eller förbisedda. Samhället har ett större ansvar då föräldrarna inte klarar av vardagen, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi betonar den förebyggande verksamheten där rådgivningen, dagvården och skolan har en viktig roll. Speciellt under kristider är de preventiva åtgärderna viktiga. Coronapandemin har visat att de vardagliga rutinerna och den trygghet deltagande i dagvård och skolgång ger är avgörande särskilt för barn och unga från svårare hemförhållanden. 

– Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt att förhindra att barn marginaliseras. Utslagning kan gå i arv från en generation till nästa, men vi kan förhindra det genom att ge barnfamiljer tillräckligt stöd, säger Rehn-Kivi.

Henriksson om lagändring gällande olaga hot: Ett viktigt steg i att bekämpa riktade trakasserier

Trakasserier och hot mot olika yrkesgrupper har ökat under den senaste tiden. Regeringen gav denna vecka ett förslag om att ändra strafflagen så att olaga hot hör under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Det handlar bland annat om olaga hot som riktar sig mot personal inom vårdbranschen och kundbetjäning, men också politiker, journalister, forskare, domare och åklagare. Förslaget har beretts på justitieministeriet under justitieminister Henrikssons ledning.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vasslåtter ger ett renare Östersjön men också ekonomiska möjligheter

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besökte idag John Nurminens Stiftelses Vassprojekt i Långvik i Kyrkslätt. Vassprojektets syfte är att befrämja bruket av slåtter av vassbeståndet längsmed kusterna och på så sätt bidra till att minska på näringsämnen som redan hamnat i Östersjön. Adlercreutz gläds över att allt fler metoder för att förbättra Östersjöns tillstånd utvecklas och drivs framåt.

Läs följande artikel