Henriksson om lagändring gällande olaga hot: Ett viktigt steg i att bekämpa riktade trakasserier

Trakasserier och hot mot olika yrkesgrupper har ökat under den senaste tiden. Regeringen gav denna vecka ett förslag om att ändra strafflagen så att olaga hot hör under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Det handlar bland annat om olaga hot som riktar sig mot personal inom vårdbranschen och kundbetjäning, men också politiker, journalister, forskare, domare och åklagare. Förslaget har beretts på justitieministeriet under justitieminister Henrikssons ledning.

– Riktade trakasserier och hot av olika slag måste tas på största allvar.  Hela vår samhällsordning bygger på att våra myndigheter och våra domstolar kan agera fritt. Att personalen inom vårdbranschen och kundbetjäning inte ska behöva stå ut med trakasserier och hot. Och att politiker vågar säga sin åsikt och att journalisterna vågar granska känsliga ämnen. Därför är detta lagförslag ytterst viktigt.  En utvidgning av åtalsrätten för olaga hot förbättrar offrets ställning och myndigheternas möjligheter att ingripa, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Olaga hot betyder att en person hotar en annan person med en brottslig gärning så att den som hotas har orsak att vara rädd för att hans eller hennes personliga säkerhet eller egendom utsätts för allvarlig fara. Lagförslaget förverkligar regeringsprogrammets målsättning att i högre grad än i dag systematiskt ingripa i sådana trakasserier eller hot som hotar yttrandefriheten, myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen. Förslaget har sitt ursprung i de  rekommendationer som gavs av en arbetsgrupp som leddes av ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta förslag för att effektivare få bukt med hatretorik.

– Diskussionsklimatet speciellt på sociala media har blivit sämre. Det är särskilt på nätet som trakasserierna och hatpratet får utrymme. Man säger saker som man inte skulle säga ansikte mot ansikte. Det känns som att man på nätet kan vräka ur sig vad som helst utan att tänka på hur det påverkar andra. Det här är en samhällsutveckling som inte kan accepteras, säger Henriksson.

Holmäng: Vi fostrar framtidens föräldrar

Idag firar vi Barnkonventionens dag och årets tema är ”Barnets rätt till framtiden”. Barnens rätt till framtid ska gälla i alla samhällen, vara oberoende av kultur, religion eller andra särdrag.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Alla barn har rätt till ett gott liv och en tro på framtiden

Idag den 20 november är det barnkonventionens dag. Dagen firas för att uppmärksamma barnens välmående och för att påminna om FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen påtalar att alla barn är jämlika, att barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande, att barnet har rätt till ett gott liv och att barnets åsikter ska beaktas. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt att Finland hör till världens barnvänligaste länder, men ännu finns det utrymme för förbättring.

Läs följande artikel