Rehn-Kivi: Äntligen kan vi slopa tvåmetersregeln

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Regeringens förslag inkluderar ett avskaffande av regeln för två meters säkerhetsavstånd samt ett strykande av incidenstalet som ett tillämpningskriterium. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

– Redan då dessa lagar stiftades ansåg jag dem vara för strikta och orättvisa, eftersom restriktionerna inte behandlade samhällets olika aktörer jämlikt. Förslaget möjliggör nu ordnandet av kultur- och fritidsverksamhet bättre och lättare än med de nuvarande restriktionerna, säger Rehn-Kivi. 

Regeringen har igår kommit överens om en hybridmodell som tryggar öppnandet av samhället efter coronatiden. Enligt modellen kan vi återgå till ett normalt liv efter att en tillräckligt stor del av befolkningen fått vaccinskydd. 

– Jag hoppas nu att vi finländare, som ett folk som starkt litar på vacciner, tar tillfället i akt och tar vaccinet för att både skydda oss själva och för att ta ansvar för alla andras hälsa, säger Rehn-Kivi.

Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

På måndagen fördelade Europaparlamentets miljöutskott ansvaret för sommarens stora lagstiftningspaket för den gröna omställningen. Samtidigt slog utskottets centrala koordinatorer också ett slag för ett ansvarsfullt beteende. Högerpopulisterna fick inte ansvaret för något centralt förslag. Beslutet som togs på måndagen, har en speciellt stor betydelse, eftersom det gäller lagstiftning som ska säkerställa att EU klarar sina egna klimatmålsättningar.

Läs föregående artikel

Henriksson: Tillväxt, höjt hushållsavdrag och ambitiösa klimatbeslut

Regeringen har idag avslutat årets budgetförhandlingar på Ständerhuset i Helsingfors. Resultatet är ett budgetförslag som stärker tillväxten, stöder regeringens ambitiösa klimatpolitik och inger hopp om framtiden, säger justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel