Europaparlamentet tar stora steg för klimatet – Torvalds nöjd med slutresultatet av ansvarsfördelningen av sommarpaketet

På måndagen fördelade Europaparlamentets miljöutskott ansvaret för sommarens stora lagstiftningspaket för den gröna omställningen. Samtidigt slog utskottets centrala koordinatorer också ett slag för ett ansvarsfullt beteende. Högerpopulisterna fick inte ansvaret för något centralt förslag. Beslutet som togs på måndagen, har en speciellt stor betydelse, eftersom det gäller lagstiftning som ska säkerställa att EU klarar sina egna klimatmålsättningar.

Renew Europe, som parlamentets tredje största politiska grupp, har tilldelats huvudansvaret för bearbetningen av förslaget för en uppdaterad förordning om koldioxidutsläppsstandarder för bilar och lastbilar samt miljöutskottets utlåtande om direktivet för förnybar energi och förordningen för artificiell intelligens. Nils Torvalds (SFP/Renew), som gruppens koordinator i miljöutskottet, är nöjd över det ansvar Renew Europe fick och ser även uppdelningen av de övriga lagförslagen som hoppingivande.

– Uppdelningen möjliggör goda förutsättningar till samarbete över partigränserna. Med gårdagens uppdelning av lagförslagspaketen mellan de olika politiska grupperna, är jag speciellt nöjd över att vi lyckats garantera majoritetsgrupperingar i centrala frågor för att förverkliga parlamentets miljöpolitiska målsättningar. Det var viktigt att vi lyckades nå ett slutresultat där inga extrema och klimatmotarbetande grupperingar fick huvudansvar i det beredande arbetet, säger Torvalds.

Samtidigt som det är viktigt att EU:s beslutsamma och ledande roll i bekämpandet mot klimatförändringen syns i miljöutskottets kommande beredande arbete, påminner Torvalds om riskerna med en krypande ökad kompetens för EU i frågor som enligt EU:s grundfördrag ligger på medlemsstaternas ansvar.  

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter slå vakt om lösningar som utgår från en fungerande balans mellan unionens och medlemsstaternas kompetens. Det är viktigt för att inte på ett för framtiden farligt sätt öka spänningarna inom EU. För att helt enkelt rädda EU på lång sikt, avslutar Torvalds.

 

Simon Granroth ny ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte lördagen 4.9 och bland annat diskussion kring riksdagsvalet i april 2023 och val av kretsordförande var på agendan.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Äntligen kan vi slopa tvåmetersregeln

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Regeringens förslag inkluderar ett avskaffande av regeln för två meters säkerhetsavstånd samt ett strykande av incidenstalet som ett tillämpningskriterium. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs följande artikel