Rehn-Kivi blir riksdagskandidat

Veronica Rehn-Kivi, arkitekt och byggnadstillsynschef i Esbo ställer upp i vårens riksdagsval som SFP:s kandidat i Nyland

Rehn-Kivi har länge varit medlem av Grankulla stadsfullmäktige och –styrelse. I riksdagsvalet år 2011 nådde hon med sina 3329 röster en första ersättarplats.

Rehn-Kivi arbetar aktivt för hållbar miljöpolitik och jämställdhetsfrågor.

– Bioenergin är dagens melodi. I stället för en utbyggnad av kärnkraften ska vi satsa på en ökad produktion och användning av förnybar energi. Här kan vi vara en förebild för det övriga Europa. För att jämställdheten någon gång ska uppnås behövs det nya krafter i riksdagen.

Veronica Rehn-Kivi har aktivt deltagit i metropoldiskussionen och motsatt sig tvångssammanslagningar av kommuner och en utveckling som leder till svagare närdemokrati.

– Den föreslagna social- och hälsovårdsreformen är en nidbild av kommunal demokrati. Kommunerna mister beslutanderätten över mer än hälften av sin budget samtidigt som möjligheten att påverka servicenivån för de egna invånarna blir minimal. Närdemokratin och närservicen måste på alla villkor säkerställas i kommande lagstiftning.

Trygga köpkraften och sporra företagen

Vi kan inte fortsätta balansera ekonomin genom att höja totalskattegraden – det verkar hämmande på tillväxten och sysselsättningen.

Läs föregående artikel

Skatteflykten är omoralisk

Torvalds kräver att Juncker kommer till Europaparlamentet för att förklara Luxemburgs fördelaktiga skatteavtal med vissa storföretag

Läs följande artikel