Trygga köpkraften och sporra företagen

Vi kan inte fortsätta balansera ekonomin genom att höja totalskattegraden – det verkar hämmande på tillväxten och sysselsättningen.

Trygga köpkraften för löntagare och pensionärer och sporra företagare till tillväxt. Det är centrala målsättningar i SFP:s färska skattepolitiska program som presenterades idag av partiordförande Carl Haglund och riksdagsledamot Mats Nylund, som lett arbetsgruppen som tagit fram programmet.

– Beskattningen är ett av de mest konkreta och viktiga verktyg vi har att påverka statens och medborgarnas ekonomi. Beskattning är också något som väcker mera intresse och känslor än många andra politiska frågor. Därför vill SFP inför kommande riksdagsval genom ett program berätta för väljarna hur vi ser på skattepolitiken, säger partiordförande Haglund.

– I vårt skattepolitiska program har vi beaktat det faktum att Finlands totalskattegrad (45,7 procent år 2014) hör till de absolut högsta i världen. Därför är det inte möjligt att fortsätta balansera ekonomin genom att höja totalskattegraden. En mycket hög skattegrad hämmar tillväxten och sysselsättningen, säger Nylund.

SFP:s skattepolitiska linjedragningar bygger ett antal centrala principer: skattesystemet ska vara lättbegripligt så att alla vet vad de betalar skatt för och varför, beskattningen ska kännas motiverat för skattebetalarna och skattesystemet ska ha en inkomstutjämnande funktion.

Läs hela skattepolitiska programmet här.

Svenskan ska beaktas bättre vid integration

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi blir riksdagskandidat

Veronica Rehn-Kivi, arkitekt och byggnadstillsynschef i Esbo ställer upp i vårens riksdagsval som SFP:s kandidat i Nyland

Läs följande artikel