Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan snart erbjudas åt både flickor och pojkar

Institutet för hälsa och välfärd, THL har nyss skickat nya rekommendationer till social- och hälsovårdsministeriet om att ge HPV-vaccin även till pojkar.

HPV-vaccinet som skyddar mot papillomviruset som förorsakar bland annat livmoderhalscancer och strup- och muncancer ges redan nu åt flickor, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi gläds åt de nya rekommendationerna som hon talat för redan länge.

– Vaccinet är ett viktigt och effektivt sätt att motverka de sjukdomar som papillomviruset förorsakar. Med att vaccinera också pojkar kan vi öka skyddet avsevärt, säger Rehn-Kivi, som även fungerar som ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp.

Rehn-Kivi tog upp ärendet första gången för ett år sedan i samband med den första internationella HPV-dagen den 4.3.2018. Enligt det nationella vaccinationsregistret som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd är HPV-vaccinets täckningsgrad hos flickor i Finland under 80 procent. I vaccinationstäckningen finns dessutom märkbara regionala skillnader. Vaccinationstäckningen borde vara tillräckligt hög för att man ska kunna bli av med viruset helt och hållet. I Finland har det redan i tiotals år jobbats exemplariskt med bekämpning av sjukdomar förorsakade av papillomviruset bl.a. med hjälp av screening för att hitta tidiga stadier av livmoderhalscancer.

– Vaccin, screening och hälsosamma levnadsvanor är de viktigaste sätten att bekämpa livmoderhalscancer. Jag är mycket glad över de nya rekommendationerna och hoppas på att ministeriet snabbt kan ta ställning till ärendet för att förbättra skyddet för både kvinnor och män, säger Rehn-Kivi.

Fred Granberg kandiderar i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet i Nyland har nominerat Fred Granberg från Esbo till kandidat i riksdagsvalet. Granberg är fullmäktigeledamot i Esbo, sitter i Esbo tekniska nämnd, är ingenjör till utbildningen och har en bakgrund inom den finländska högteknologiska industrin.

Läs föregående artikel

Bo Harald kandidat i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Bo Harald från Esbo ställer upp för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet i Nylands valkrets. Bo Harald är tidigare vice verkställande direktör för Nordea och Head of Executive Advisors på Tieto.

Läs följande artikel