Rehn-Kivi: HPV-vaccinet som jämlikt skydd för både flickor och pojkar

Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Söndagen den 4 mars firades den första internationella HPV-dagen, det vill säga den internationella dagen för att uppmärksamma papillomvirus. Ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp Veronica Rehn-Kivi efterlyser i samband med temadagen en jämlik vaccinering för både flickor och pojkar. I det nationella vaccinationsprogrammet ges HPV-vaccinet för tillfället endast åt flickor.

– Forskning har visat att papillomviruset förutom livmoderhalscancer också orsakar andra cancerformer i könsorganen, cancer vid huvud- och halsområdet samt kondylom både hos kvinnor och hos män. HPV-vaccinet borde enligt den kunskap man nu har erbjudas till både flickor och pojkar, säger Rehn-Kivi.

Enligt det nationella vaccinationsregistret som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd är HPV-vaccinets täckningsgrad hos flickor i Finland under 80 procent. I vaccinationstäckningen finns dessutom märkbara regionala skillnader. Vaccinationstäckningen måste vara tillräckligt hög för att man ska kunna bli av med viruset helt och hållet.

– Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset. I Finland har vi redan i tiotals år jobbat exemplariskt med screening av livmoderhalscancer. Vaccin, screening och hälsosamma levnadsvanor är de viktigaste sätten att bekämpa livmoderhalscancer som oftast orsakas av papillomvirus, säger Rehn-Kivi.

Henriksson: En ordentlig kursändring behövs i regeringens asylpolitik

Henriksson är mycket oroad över att en sjubarnsfamilj i Lovisa hotas av utvisning till Irak.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Regeringens tidtabell för vårdreformen är orealistisk

Jag förstår inte annat än att landskapet tvingas koncentreras vården till några få orter och inskränka serviceutbudet.

Läs följande artikel